Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap
Marije Vermaas

9. Geen thuis

Bijbeltekst(en)

13Nadat zij op die manier de wijk genomen hadden, verscheen er aan Jozef in een droom een engel van de Heer, die zei: ‘Maak je gereed en vlucht met het kind en zijn moeder naar Egypte. Blijf daar tot ik je weer roep, want Herodes is naar het kind op zoek en wil het ombrengen.’ 14Jozef maakte zich gereed en week nog diezelfde nacht met het kind en zijn moeder uit naar Egypte, 15waar hij bleef tot de dood van Herodes. Zo moest in vervulling gaan wat bij monde van de profeet door de Heer is gezegd: ‘Uit Egypte heb Ik mijn Zoon geroepen.’

Matteüs 2:13-15NBV21Open in de Bijbel

Je hebt ze vast wel gezien, de beelden van de vluchtelingenkampen in Italië en Griekenland. Of de stromen vluchtelingen na oorlogsgeweld in Ethiopië. Mensen met hun hele hebben en houwen op hun rug of hoofd gebonden. Kinderen in risicovolle gammele bootjes gestopt, in de hoop op veiligheid en een betere toekomst. Voor veel mensen is thuis blijven geen optie. Ook Jozef en Maria moesten met hun kleine baby op de vlucht. Koning Herodes wilde voorkomen dat er een andere koning zou komen, en dus was de pasgeboren Jezus in levensgevaar. Jozef en Maria vluchtten naar Egypte – waar zij konden wonen totdat het weer veilig was in hun land.
Nooit eerder waren er zoveel mensen op de vlucht als tegenwoordig. Want hoe kun je thuisblijven als je huis overstroomt, er onvoldoende voedsel is, er gevaar dreigt?

Wat heb jij te bieden aan mensen zonder thuis? Denk bijvoorbeeld aan je tijd, inzet, geld, gebed.

Luister ook eens naar het lied ‘Licht aan’ (Schrijvers voor gerechtigheid).

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.10
Volg ons