Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap
Marije Vermaas

8. Betlehem: broodhuis

Bijbeltekst(en)

1Uit jou, Betlehem in Efrata,

te klein om tot Juda’s geslachten te behoren,

uit jou komt iemand voort die voor Mij over Israël zal heersen.

Zijn oorsprong ligt in lang vervlogen tijden,

in de dagen van weleer.

Micha 5:1NBV21Open in de Bijbel
De vlucht voor Herodes en Archelaüs

1Toen Jezus geboren was, in Betlehem in Judea, tijdens de regering van koning Herodes, kwamen er magiërs uit het Oosten in Jeruzalem aan.

Matteüs 2:1NBV21Open in de Bijbel

Vele profetieën gingen in vervulling toen Jezus werd geboren. De profeten kondigden bijvoorbeeld honderden jaren voor Christus’ komst aan dat de messias zou worden geboren uit het huis van David. ‘Het huis van David’ verwijst naar de familie van koning David, zijn nageslacht. De messias zou geboren worden in een klein dorpje Betlehem. Betlehem betekent letterlijk: huis van het brood, oftewel: broodhuis. Brood is van levensbelang. Jezus werd geboren in het broodhuis.

In Johannes 6:35 zegt Jezus dat Hij het brood is dat leven geeft. Het kennen van Jezus is van levensbelang: iedereen die van dit brood eet, zal eeuwig leven. Met het vieren van het Avondmaal herdenken we dit telkens weer. Jezus gaf zijn lichaam (het brood) zodat wij eeuwig in vrede met God kunnen leven.

Met wie zou je je brood kunnen delen? Denk aan de voedselbank, een goed doel dat zich inzet tegen honger, of soep voor de buurvrouw in quarantaine. En met wie zou jij het goede nieuws over Jezus willen delen?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.10
Volg ons