Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap
Marije Vermaas

10. Verdwaald

Bijbeltekst(en)

De zorg om wat verloren is

1Alle tollenaars en zondaars kwamen Hem opzoeken om naar Hem te luisteren. 2Maar zowel de farizeeën als de schriftgeleerden zeiden morrend tegen elkaar: ‘Die man ontvangt zondaars en eet met hen.’ 3Jezus vertelde hun toen deze gelijkenis: 4‘Als iemand van u honderd schapen heeft waarvan er één verloren is geraakt, laat hij dan niet de negenennegentig andere in de woestijn achter om naar het verdwaalde dier op zoek te gaan tot hij het gevonden heeft? 5En als hij het gevonden heeft, legt hij het vol vreugde op zijn schouders 6en gaat hij naar huis. Daar roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tegen hen: “Deel in mijn vreugde, want ik heb het schaap gevonden dat verdwaald was.” 7Ik zeg u: zo zal er in de hemel meer vreugde zijn over één zondaar die tot inkeer komt dan over negenennegentig rechtvaardigen die geen inkeer nodig hebben.

Lucas 15:1-7NBV21Open in de Bijbel

Soms ben je iets kwijt: je sleutels of een pinpas bijvoorbeeld. Herken je dat, het paniekgevoel omdat je niet meer weet waar je iets hebt gelaten of waar je moet zoeken?

In Lucas 15 vertelt Jezus drie verhalen over Gods nieuwe wereld. De verhalen gaan over dingen die kwijt zijn, terwijl ze heel belangrijk voor iemand zijn. Zo gaat een herder op zoek naar het verloren schaap, een vrouw op zoek naar een kostbare munt en een vader wacht op zijn zoon die weggegaan is.

In het eerste verhaal doet de herder alles wat hij kan om het schaap te vinden en thuis te brengen. Als hij het vindt, geeft hij een groot feest. Voor de toehoorders van Jezus is het beeld van de schaap en de herder bekend. In het Oude Testament werd God vaak voorgesteld als een goede herder en zijn volk als zijn schapen. Denk bijvoorbeeld aan Psalm 23, waar de dichter zingt over God als zijn herder. En Jezus zegt dat Hij de goede herder is (Johannes 10:11).

De goede herder doet er alles aan om wie verdwaald is te zoeken en thuis te brengen. Voel jij je weleens verdwaald, op zoek naar een thuis? Wat betekent het beeld van de goede herder voor jou?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.10
Volg ons