Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap
Marije Vermaas

11. Trouw zijn

Bijbeltekst(en)

2Nu hadden de Arameeërs op een van hun strooptochten uit Israël een jong meisje meegevoerd, dat als slavin diende bij de vrouw van Naäman. 3Zij zei tegen haar meesteres: ‘Ach, kon mijn meester maar eens naar de profeet in Samaria gaan, die zou hem wel genezen.’

2 Koningen 5:2-3NBV21Open in de Bijbel

De slavin van Naämans vrouw is letterlijk geroofd uit haar huis en haar land. Vanaf dat moment moet zij werken als slaaf voor haar vijand: de aanvoerder van het vijandelijke leger, Naäman. De slavin blijft trouw aan haar God. Ook al is haar iets afschuwelijks overkomen, zij blijft geloven dat God er is en kan genezen. Zelfs als Naäman, haar vijand, ziek is wijst zij op de mogelijkheid om te worden genezen door haar God. Ze is zo ver van alles wat haar dierbaar was: haar land, haar huis, haar familie, haar godsdienst. Maar toch blijft zij trouw aan God. Door haar getuigenis wordt Naäman genezen en komt hij tot geloof.

Ken jij mensen die heel ver van huis zijn, maar toch trouw blijven aan hun geloof? Wat doet hun getuigenis met jou?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.11
Volg ons