Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap
Marije Vermaas

3. God bepaalt de plek waar we wonen

Bijbeltekst(en)

24De God die de wereld heeft gemaakt en alles wat er leeft, Hij die Heer is van hemel en aarde, woont niet in door mensenhanden gemaakte tempels. 25Hij laat zich ook niet bedienen door mensenhanden alsof er nog iets is dat Hij nodig heeft, Hij die zelf aan iedereen leven en adem en al het andere schenkt. 26Uit één mens heeft Hij de hele mensheid gemaakt, die Hij over de hele aarde heeft verspreid; voor elk volk heeft Hij een tijdperk vastgesteld en Hij heeft de grenzen van hun woongebied bepaald. 27Het was Gods bedoeling dat ze Hem zouden zoeken en Hem al tastend zouden kunnen vinden, aangezien Hij van niemand van ons ver weg is. 28Want in Hem leven wij, bewegen wij en zijn wij. Of, zoals ook enkele van uw eigen dichters hebben gezegd: “Uit hem komen ook wij voort.”

Handelingen 17:24-28NBV21Open in de Bijbel

Paulus houdt een belangrijke speech voor de inwoners van Athene. Hij heeft in de stad rondgelopen, de verschillende godenbeelden bekeken en zelfs een altaar gevonden met het opschrift ‘Voor de onbekende God’. Dat is voor Paulus een mooi opstapje om zijn speech te beginnen. Hij maakt daarmee direct verbinding met de mensen in Athene en introduceert deze onbekende God aan hen. Hij geeft de kennis die hij over God heeft door. Het eerste waarmee hij God introduceert is dat hij gelooft dat God bepaalt waar de mensen wonen. God maakte de aarde en wees de mens waar hij kon gaan leven en voor hoelang. En dat zorgt ervoor dat de mensen God gaan zoeken. Wat een inzicht! God bepaalt waar we wonen – zodat wij Hem gaan zoeken! Op de plek waar jij woont, kun jij Hem zoeken.

Hoe zou jij God introduceren aan mensen die Hem nog niet kennen? En waar zie jij op de plek waar je woont tekenen van Gods aanwezigheid?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.10
Volg ons