Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap
Marije Vermaas

4. Bevrijd mensen

Bijbeltekst(en)

6Is dit niet het vasten dat Ik verkies:

misdadige ketenen losmaken,

de banden van het juk ontbinden,

de verdrukten bevrijden,

en ieder juk breken?

7Is het niet: je brood delen met de hongerige,

onderdak bieden aan armen zonder huis,

iemand kleden die naakt is,

je bekommeren om je medemensen?

8Dan breekt je licht door als de dageraad,

je zult spoedig herstellen.

Je gerechtigheid gaat voor je uit,

de majesteit van de HEER vormt je achterhoede.

Jesaja 58:6-8NBV21Open in de Bijbel

Het Hebreeuwse woord voor ‘huis’ is bajit. Een bajit is een plaats waar overnacht kan worden. Het woord wordt gebruikt voor allerlei soorten huizen, van leem tot steen, van hut tot paleis. In onze Nederlandse taal is het woord bajes van bajit afgeleid.

In de bajes, gevangenis, wonen mensen die volgens de wet iets fout hebben gedaan en daarvoor een straf uitzitten. Het is hun tijdelijke thuis, totdat zij weer in vrijheid mogen leven.

Iemand kan ook psychisch gevangenzitten. Gevangen door angst, verkeerde gedachten, verslavingen…

Voor al die mensen is er hoop! Want God ziet hen, Hij komt voor hen op. God neemt het de mensen die alleen religieuze rituelen uitvoeren kwalijk dat zij niet omzien naar deze mensen. Jesaja zegt: ‘Bevrijd mensen die gevangenzitten, neem mensen die arm zijn in je huis op.’ Je eigen huis wordt dan een plek van aanbidding: een plek waar God wordt gediend. Als we zo zouden leven, zouden dan niet meer mensen in vrijheid kunnen leven?

Ken jij mensen die gevangenzitten, letterlijk of figuurlijk? Hoe zou je naar hen kunnen omzien?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.10
Volg ons