Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap
Marije Vermaas

2. Vreemdelingen op aarde

Bijbeltekst(en)

1Van Petrus, apostel van Jezus Christus. Aan de uitverkorenen die als vreemdelingen verspreid in Pontus, Galatië, Kappadocië, Asia en Bitynië verblijven, 2door God, de Vader, voorbestemd om, geheiligd door de Geest, gehoorzaam te zijn en met het bloed van Jezus Christus besprenkeld te worden. Genade zij u en vrede, in overvloed.

1 Petrus 1:1-2NBV21Open in de Bijbel

Wat doen we als mensen vaak ons best om het op aarde zo goed en fijn mogelijk te hebben. We streven naar succes, rijkdom, een groot en mooi ingericht huis…

Het perspectief dat de briefschrijver hier schetst is totaal anders. Omdat God je heilig heeft gemaakt, ben je een vreemdeling geworden op aarde, schrijft hij. Het is daarom goed je te richten op God en zijn belofte dat in de hemel een beloning klaarligt voor wie Hem trouw is. Gelovigen zijn bestemd voor de eeuwigheid. We hebben op aarde slechts een tijdelijk huis. Succes, rijkdom, geluk: het zijn zaken die voor christenen niet zo belangrijk hoeven te zijn. De kerk preekt in navolging van de schrijver al eeuwenlang de boodschap: ‘Hier beneden is het niet.’ Gelovigen zijn op weg naar het eeuwige huis van God, en dat is echt iets om naar uit te kijken!

Op welke momenten voel jij je een vreemdeling op aarde? En waar voel jij je echt thuis?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.10
Volg ons