Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap
Marije Vermaas

1. De aarde: onze woonplaats

Bijbeltekst(en)

26God zei: ‘Laten Wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op Ons lijken; zij moeten heersen over de vissen van de zee en de vogels van de hemel, over het vee, over de hele aarde en over alles wat daarop rondkruipt.’ 27God schiep de mens als zijn evenbeeld, als evenbeeld van God schiep Hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep Hij de mensen. 28Hij zegende hen en zei tegen hen: ‘Wees vruchtbaar en word talrijk, bevolk de aarde en breng haar onder je gezag: heers over de vissen van de zee, over de vogels van de hemel en over alle dieren die op de aarde rondkruipen.’ 29Ook zei God: ‘Hierbij geef Ik jullie alle zaaddragende planten en alle vruchtbomen op de aarde; dat zal jullie voedsel zijn. 30Aan de dieren die in het wild leven, aan de vogels van de hemel en aan de levende wezens die op de aarde rondkruipen, geef Ik alle groene planten tot voedsel.’ En zo gebeurde het. 31God zag alles wat Hij had gemaakt: het was zeer goed. Het werd avond en het werd morgen. De zesde dag.

Genesis 1:26-31NBV21Open in de Bijbel

De aarde is ons gezamenlijke tijdelijke huis, zo schrijft paus Franciscus in zijn encycliek Laudato Si’, ‘Wees geprezen – over de zorg voor het gemeenschappelijke huis’. In het eerste Bijbelboek staat prachtig beschreven hoe God met zorg en liefde de aarde maakte met de planten, dieren, en ten slotte de mensen om voor de aarde te zorgen. Niet om te overheersen, maar om te beheersen. Wat een belangrijke taak en opdracht!

Terwijl we hier zijn, mogen we volop genieten van de natuur, de schepping. De veelzijdigheid aan diersoorten, de kleuren van een zonsopgang, de orde van de seizoenen. Na elke winter komt er weer een lente, een nieuw begin. De aarde ademt hoop! Tegelijkertijd dienen we dus goed voor dit huis te zorgen.

Hoe zou jij (beter) kunnen zorgen voor ons tijdelijke huis, de aarde? Koop bijvoorbeeld eens lokale seizoensproducten, laat de auto een keer vaker staan, zet de verwarming een graadje lager. Meer tips vind je hier op de website van Micha Nederland.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.10
Volg ons