Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Storm op het meer

Ignatiaanse meditatieIgnatiaanse meditatie is een vorm van Bijbellezen waarbij verbeelding belangrijk is. Je leeft je in in het verhaal, en gebruikt daarbij alle zintuigen: beeld, geur, kleur, gevoel, enz. Zo kom je dichter bij de kern van het verhaal.Vooraf:Neem de tijd om stil te worden.Lees rustig de hele tekst. Houd daarbij in gedachten wat aan dit verhaal voorafgaat: Jezus heeft net duizenden mensen te eten gegeven. Nu wordt het avond, en de mensen gaan uit elkaar. Volg, in je eigen tempo, de aanwijzingen bij elk van de vier delen van het verhaal hieronder. Leef je in, zo persoonlijk mogelijk. Misschien ben je een van de mensen die net aan de maaltijd hebben deelgenomen? Of een van de leerlingen in de boot?

Bijbeltekst(en)

22Meteen daarna gelastte Hij de leerlingen in de boot te stappen en alvast vooruit te gaan naar de overkant. Hij zou ook komen nadat Hij de mensen had weggestuurd. 23Toen Hij hen weggestuurd had, ging Hij de berg op om er in afzondering te bidden. De nacht viel, en Hij was daar helemaal alleen.

Matteüs 14:22-23NBV21Open in de Bijbel

Jezus heeft net een maaltijd gehad met vijfduizend man. De nacht valt.

  • Kijk naar Jezus. Hij is vermoeid en verlangt naar stilte. Hij beklimt de berg om te bidden.
  • Ga mee in de stilte.

Je zit in die boot, samen met de leerlingen. Het is donker. Je ben nat van de golven. ‘Help, we vergaan!’ Plotseling zie je een schim opduiken.

  • Wat maakt jou angstig?
  • Vanwaar verwacht jij hulp?

Zie hoe vol vertrouwen Petrus is. Hij stapt over het water, naar Jezus toe.

  • Wie of wat geeft jou vertrouwen?
  • Hebben mensen jou ooit echt geholpen? Heb jij ooit iets ervaren als de uitgestoken hand van God?

Het vertrouwen van Petrus is klein. Hij verzinkt. In zijn wanhoop blijft hij toch vertrouwen. Zie de hand die Jezus uitsteekt. Voel die hand en de rust die over Petrus komt.

  • Hoe groot is jouw vertrouwen?
  • Naar wie kijk jij op?

Neem aan het einde van deze meditatie nog even de tijd om terug te kijken. Wat neem je mee? Vertel dit aan God, of aan iemand die je vertrouwt.

Nikolaas Sintobin is Jezuïet en internetpastor. Op www.biddenonderweg.org biedt hij elke dag een Bijbelse gebedspodcast aan.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.19.0
Volg ons