Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Het geloof komt tot ons in de stilte

De evangeliën vertellen er alle vier over - elk op hun eigen manier: de stille ochtend van Pasen. De eerste dag van de week na het sterven van Christus. 

Bijbeltekst(en)

Het lege graf

1Toen de sabbat voorbij was, kochten Maria van Magdala en Maria, de moeder van Jakobus, en Salome geurige olie om Hem te balsemen. 2Op de eerste dag van de week gingen ze heel vroeg in de ochtend, vlak na zonsopgang, naar het graf. 3Ze zeiden tegen elkaar: ‘Wie zal voor ons de steen voor de ingang van het graf wegrollen?’ 4Maar toen ze opkeken, zagen ze dat de steen al was weggerold; het was een heel grote steen. 5Toen ze het graf binnengingen, zagen ze rechts een in het wit geklede jongeman zitten. Ze schrokken vreselijk. 6Maar hij zei tegen hen: ‘Wees niet bang. Jullie zoeken Jezus van Nazaret, die gekruisigd is. Hij is opgewekt uit de dood, Hij is niet hier; kijk, dat is de plaats waar Hij was neergelegd. 7Ga terug en zeg tegen zijn leerlingen en tegen Petrus: “Hij gaat jullie voor naar Galilea, daar zullen jullie Hem zien, zoals Hij jullie heeft gezegd.”’

8Ze gingen naar buiten en vluchtten bij het graf vandaan, want ze waren bevangen door angst en schrik. Ze waren zo erg geschrokken dat ze tegen niemand iets zeiden.

Na de opstanding

[

Marcus 16:1-8NBV21Open in de Bijbel

In het ochtendgloren komen de vrouwen samen bij het graf. Het is een nieuwe morgen in de tuin, voorbij de stilte van de nacht. En er is iets gebeurd in die stilte. Niemand heeft het gezien, niemand heeft het gehoord. Maar de vrouwen worden getuigen van dit wonder van het geloof. Het wonder dat Christus is opgestaan uit de dood en het lijden heeft overwonnen.

Van deze opstanding leven we. Ze geeft adem aan onze ziel. En deze adem komt tot ons in de stilte.

Hoe beleef jij het wonder van het geloof? Ervaar je dat in stilte of op een andere plek of manier?

Leo Fijen is Hoofd Levensbeschouwing bij KRO-NCRV, directeur van uitgeverij Adveniat en auteur van diverse boeken over spiritualiteit

Je bent aan het einde gekomen van het stilterooster van het Nederlands Bijbelgenootschap. Denk nog eens terug aan de stiltemomenten van de afgelopen dagen. Wat is je bijgebleven? Hoe kun je stilte ook de komende tijd een plek geven in je leven?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.19.0
Volg ons