Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Hoop

Bijbeltekst(en)

4De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. 5Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan, 6ze verheugt zich niet over het onrecht maar vindt vreugde in de waarheid. 7Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze.

1 Korintiërs 13:4-7NBV21Open in de Bijbel

Liefde is… alles hopen. Durf jij te hopen dat het goed kan worden?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.15
Volg ons