Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Liefde van God

Bijbeltekst(en)

13De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de eenheid met de heilige Geest zij met u allen.

2 Korintiërs 13:13NBV21Open in de Bijbel

God houdt van je, door Jezus Christus. Durf je daarop te vertrouwen? De heilige Geest wil je helpen.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.16
Volg ons