Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Genade

Bijbeltekst(en)

23Want iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God, 24en iedereen wordt uit genade rechtvaardig verklaard, om niet, dankzij de verlossing door Christus Jezus. 25-26Hij is door God aangewezen om door zijn dood het middel tot verzoening te zijn voor wie gelooft. Hiermee toont God zijn gerechtigheid, want in zijn verdraagzaamheid gaat Hij voorbij aan de zonden die in het verleden zijn begaan, om nu, in deze tijd, zijn gerechtigheid te bewijzen: Hij laat zien dat Hij rechtvaardig is door iedereen vrij te spreken die in Jezus gelooft.

Romeinen 3:23-26NBV21Open in de Bijbel

We leven van genade, allemaal. Dankzij Jezus zijn we vrijgesproken van alles wat we verkeerd hebben gedaan.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.8
Volg ons