Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Genade

Bijbeltekst(en)

23Want iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God, 24en iedereen wordt uit genade rechtvaardig verklaard, om niet, dankzij de verlossing door Christus Jezus.

Romeinen 3:23-26NBV21Open in de Bijbel

We leven van genade, allemaal. Dankzij Jezus zijn we vrijgesproken van alles wat we verkeerd hebben gedaan.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.16
Volg ons