Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Help, ik twijfel!

Bijbeltekst(en)

22Meteen daarna gelastte Hij de leerlingen in de boot te stappen en alvast vooruit te gaan naar de overkant. Hij zou ook komen nadat Hij de mensen had weggestuurd. 23Toen Hij hen weggestuurd had, ging Hij de berg op om er in afzondering te bidden. De nacht viel, en Hij was daar helemaal alleen. 24De boot was intussen al vele stadiën van het vasteland verwijderd en werd, als gevolg van de tegenwind, door de golven geteisterd. 25Tegen het einde van de nacht kwam Hij naar hen toe, lopend over het water. 26Toen de leerlingen Hem op het water zagen lopen, raakten ze in paniek. Ze riepen: ‘Een geest!’ en schreeuwden het uit van angst. 27Meteen sprak Jezus hen aan: ‘Houd moed! Ik ben het, wees niet bang!’ 28Petrus antwoordde: ‘Heer, als U het bent, zeg me dan dat ik over het water naar U toe moet komen.’ 29Hij zei: ‘Kom!’ Petrus stapte uit de boot en liep over het water naar Jezus toe. 30Maar toen hij voelde hoe sterk de wind was, werd hij bang. Hij begon te zinken en schreeuwde het uit: ‘Heer, red me!’ 31Meteen strekte Jezus zijn hand uit, Hij greep hem vast en zei: ‘Kleingelovige, waarom heb je getwijfeld?’ 32Toen ze in de boot stapten, ging de wind liggen. 33De leerlingen wierpen zich voor Hem neer en zeiden: ‘U bent werkelijk Gods Zoon!’

Matteüs 14:22-33NBV21Open in de Bijbel

5Jezus hield veel van Marta en haar zus, en van Lazarus. 6Maar toen Hij gehoord had dat Lazarus ziek was, bleef Hij toch nog twee dagen waar Hij was. 7Daarna zei Hij tegen zijn leerlingen: ‘Laten we teruggaan naar Judea.’ 8‘Maar rabbi,’ protesteerden de leerlingen, ‘de Joden wilden U stenigen, en nu wilt U daar toch weer naartoe?’ 9Jezus zei: ‘Telt een dag niet twaalf uren? Wie overdag loopt, struikelt niet, want hij ziet het licht van deze wereld, 10maar wie ’s nachts loopt, struikelt doordat hij geen licht heeft.’ 11Nadat Hij dat gezegd had zei Hij: ‘Onze vriend Lazarus is ingeslapen, Ik ga hem wakker maken.’ 12De leerlingen zeiden: ‘Als hij slaapt, zal hij wel beter worden, Heer.’ 13Zij dachten dat Hij het over slapen had, terwijl Jezus bedoelde dat hij gestorven was. 14Toen zei Hij hun ronduit: ‘Lazarus is gestorven, 15en om jullie ben Ik blij dat Ik er niet bij was: nu kunnen jullie tot geloof komen. Laten we dan nu naar hem toe gaan.’ 16Tomas (dat is Didymus, ‘tweeling’) zei tegen de anderen: ‘Laten ook wij maar gaan, om met Hem te sterven.’

Johannes 11:5-16NBV21Open in de Bijbel

Door David de Vos

Met Pinksteren is het makkelijk om in vuur en vlam te staan. Maar soms kan de twijfel toch weer toeslaan. We kennen de uitspraken van Jezus over twijfel. ‘Och, twijfelaar,’ zei Hij, ‘waarom heb je zo weinig vertrouwen in Mij?’ (Mattheüs 14:31, Het Boek) En in Marcus 11:23 zegt Jezus: ‘Als iemand tegen die berg zegt: “Kom van je plaats en stort je in zee,” en niet twijfelt in zijn hart, maar gelooft dat gebeuren zal wat hij zegt, dan zal het ook gebeuren.’ Dit suggereert dat twijfel in de weg zit voor onze doorbraak. Daarom hebben we het er zo min mogelijk over.

Maar om twijfel te overwinnen, is het goed om te weten waar twijfel voor dient. Het is in feite een mechanisme om je te beschermen voor falen. Bijvoorbeeld op het moment dat je in een spannende situatie zit en je twijfelt of het wel slim is wat je doet.

Tomas is een bekende twijfelaar. Maar als je Johannes 11:16 leest, zie je dat hij een diepe liefde voor Jezus had. Hij was zelfs bereid om zijn leven af te leggen, net als Jezus. Het was niet zozeer dat hij twijfelde over de dingen die Jezus gezegd had. Zijn twijfelmechanisme trad in werking toen hij hoorde dat Jezus tot leven was gekomen. Hij wilde niet opnieuw teleurgesteld worden. Daarom zei hij: ‘Ik kan het niet geloven, tenzij ik mijn handen in de wonden van Jezus kan leggen.’
Twijfel hoeft dus niet altijd vanuit een negatieve bron te komen. Het kan voortkomen uit een diepe liefde of een verlangen om iets goed te doen. Als je twijfel in dat licht gaat zien, ga je er anders mee om. Het is niet alleen maar negatief; twijfel probeert je ook te beschermen.

Mocht jij iemand zijn die veel twijfelt, vraag jezelf dan eens af: Welke boodschap probeert twijfel mij te vertellen?

David de Vos is samen met zijn vrouw Joyce oprichter van Go and Tell. De overdenking komt uit zijn dagboek Sterker. David werkte tijdens de online conferentie mee aan de gebedsdienst op zondagavond, terug te zien via samenkerksamensterk.nl.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.16
Volg ons