Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Welkom thuis!

Bijbeltekst(en)

21Toen Jezus weer met de boot was overgestoken, verzamelde er zich een grote menigte bij Hem, en Hij bleef aan het meer. 22Een van de leiders van de synagoge, die Jaïrus heette, kwam naar Hem toe, en toen hij Jezus zag viel hij aan zijn voeten neer. 23Hij smeekte Hem dringend: ‘Mijn dochter ligt op sterven; kom haar de handen opleggen om haar te redden en te zorgen dat ze in leven blijft.’ 24Hij ging met hem mee. Een grote menigte volgde Hem en verdrong zich om Hem heen. 25Onder hen was ook een vrouw die al twaalf jaar aan bloedverlies leed. 26Ze had veel ellende doorgemaakt door de behandeling van allerlei artsen, aan wie ze haar hele vermogen had uitgegeven zonder dat ze ergens baat bij had gehad; integendeel, ze was alleen maar achteruitgegaan. 27Ze had gehoord over Jezus, en ze begaf zich tussen de menigte en raakte zijn mantel van achteren aan, 28want ze dacht: Als ik alleen zijn kleren maar kan aanraken, zal ik genezen. 29En meteen hield het bloed op te vloeien en merkte ze aan haar lichaam dat ze van de kwaal genezen was. 30Op hetzelfde ogenblik werd Jezus zich ervan bewust dat er kracht van Hem was uitgegaan. Midden in de menigte draaide Hij zich om en vroeg: ‘Wie heeft mijn kleren aangeraakt?’ 31Zijn leerlingen zeiden tegen Hem: ‘U ziet dat de menigte zich om U verdringt en dan vraagt U: “Wie heeft Mij aangeraakt?”’ 32Maar Hij keek om zich heen om te zien wie het gedaan had. 33De vrouw, die bang was geworden en stond te trillen omdat ze wist wat er met haar was gebeurd, kwam naar Hem toe en viel voor Hem neer en vertelde Hem de hele waarheid. 34Toen zei Hij tegen haar: ‘Uw geloof heeft u gered, mijn dochter; ga in vrede, u bent van uw kwaal genezen.’

Marcus 5:21-34NBV21Open in de Bijbel

Wie kent niet het verhaal van de ‘bloedvloeiende vrouw’? Na twaalf jaar ellende wordt deze vrouw in één moment gezond door de kleding van Jezus aan te raken.

Door de jaren heen was ze enorm verzwakt, verarmd en zo goed als verstoten. De behandeling van de artsen had een vermogen gekost. Het permanente bloedverlies onttrok elke dag weer meer levenskracht aan haar lichaam. De religieuze regels isoleerden haar van de maatschappij en bijna niemand mocht meer in haar buurt komen. Haar leven was compleet verwoest.

Door één aanraking wordt alles anders. Hemelse kracht stroomt door de vrouw en het bloeden stopt. Maar Jezus stopt ook. Ze schrikt. Is ze te brutaal geweest? Ze heeft namelijk alle regels genegeerd en zomaar een rabbi aangeraakt. Ze valt bevreesd en bevend op de grond en vertelt Jezus wat ze gedaan heeft.

Jezus neemt het woord. Tugater is zijn eerste woord in het Grieks, ‘dochter.’ Wat een onvoorwaardelijke liefde klinkt er uit dit ene woord. Niet alleen haar lichaam herstelt zich. Er gebeurt zoveel meer. Ze wordt zomaar welkom geheten in Gods gezin én Jezus wenst haar daarna vrede.

Niet alleen het bloeden stopt. Jezus maakt een einde aan haar lijdensweg als mens. Jezus is namelijk bewogen over ons hele leven: geest, ziel en lichaam. Wonderen van genezing zijn prachtig, maar Gods liefde voor ons wil zich openbaren in ons totale zijn. En het grootste wonder is en blijft dat we zomaar verwelkomd worden in het gezin van God.

Welk inzicht neem je mee, en wat ga je in de praktijk brengen? Praat hier met tenminste één persoon over door!

Dit was de laatste aflevering van het leesplan over Samen-kerk,-samen-sterk. Wij zouden het erg waarderen als je ons laat weten wat je er van vond.
Wil je verder lezen? Misschien is dit wat voor je:

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.8
Volg ons