Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Een nieuw hart, één Geest

Bijbeltekst(en)

19Dan zal Ik hun een ander hart geven en een nieuwe geest; Ik zal hun versteende hart uit hun lichaam halen en hun er een levend hart voor in de plaats geven.

Ezechiël 11:19NBV21Open in de Bijbel

25Ik zal zuiver water over jullie uitgieten om jullie te reinigen van alles wat onrein is, van al jullie afgoden. 26Ik zal jullie een nieuw hart en een nieuwe geest geven, Ik zal je versteende hart uit je lichaam halen en je er een levend hart voor in de plaats geven. 27Ik zal jullie mijn geest geven en ervoor zorgen dat jullie je aan mijn bepalingen houden en mijn regels naleven.

Ezechiël 36:25-27NBV21Open in de Bijbel

Door Otto de Bruijne

Ezechiël profeteerde in de eerste vijfentwintig jaar van de ballingschap van het volk Juda in Babel, tussen 595 en 570 voor Christus. Vanaf die plek voorspelde hij de val van Jeruzalem. Een sombere boodschap, die niemand wilde horen. Maar het volk moest door deze beproeving heen om teruggebracht te worden tot de diepste vragen: Wie ben je? Waar leef je voor? Voor Wie leef jij?
Kennelijk was een crisis nodig om de mensen tot inkeer en omkeer te brengen. Als je het boek Ezechiël leest, word je niet vrolijk … Maar vreugde is dan ook een ernstige zaak, en zeker niet goedkoop. Midden tussen de inktzwarte woorden schijnen ook prachtige beloften, als heldere sterren in de nacht. Eén daarvan is dat God belooft dat Hij het hart van steen zal wegnemen en een hart van vlees zal geven, zodat de mensen niets liever willen dan liefhebben, hoop geven en vertrouwen op Hem.
Op het pinksterfeest ging die belofte spectaculair in vervulling: mensen werden gedoopt, ontvingen de Geest en gingen uit eigen beweging iets als het jubeljaar uitvoeren (Leviticus 25, Jesaja 61:2): armen werden geholpen, men deelde alles met elkaar. Dat is de drieslag van Pinksteren: reinigend water, Gods Geest komt in ons, wij worden liefde! Dat is ook de drieslag van Ezechiël: water, nieuw hart, gerechtigheid doen.
Opvallend is dat de tekst in Ezechiël 11 spreekt over één nieuw hart … Iedereen ontvangt een hart, dat eigenlijk één hart vormt. Zoals vuur overal vuur is: reinigend, verwarmend, verlichtend. Of het nu een waakvlammetje, een lucifer, een kaars of een haard is. Het is hetzelfde vuur. Zo hebben wij, als christenen, allemaal samen, hetzelfde vuur ontvangen en vormen wij één licht. Samen kerk, samen sterk!
Was daar nu een crisis voor nodig? Ezechiël zei ‘ja’, en ook de geschiedenis leert het ons. Hoe zit dat met jou en mij? ‘Liever zonder crisis’, antwoord ik, maar ik weet dat het soms niet anders kon of kan. Het doel van Pinksteren is niets anders dan liefde! Om het met een bekend citaat te zeggen: ‘Never waste a good crisis …’ om terug te keren tot de liefde. Liefde tot onze Schepper, de schepping, elkaar en onszelf.

Om over na te denken:
Wat neem jij mee uit deze crisis?

Otto de Bruijne is theoloog, spreker, schrijver en kunstenaar. Hij is zaterdagavond te beluisteren via samenkerksamensterk.nl.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.11.22
Volg ons