Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Pinksteren slaat niemand over

Bijbeltekst(en)

17“Aan het einde der tijden, zegt God,

zal Ik mijn Geest uitgieten over al wat leeft.

Dan zullen jullie zonen en dochters profeteren,

jongeren zullen visioenen zien

en oude mensen dromen dromen.

18Ja, over al mijn dienaren en dienaressen

zal Ik in die tijd mijn Geest uitgieten,

zodat ze zullen profeteren.

19Ik zal wonderen doen verschijnen aan de hemel boven

en tekenen geven op de aarde beneden, bloed en vuur en rook.

20De zon verandert in duisternis en de maan in bloed

voordat de dag van de Heer komt,

groot en ontzagwekkend.

21Dan zal ieder die de naam van de Heer aanroept worden gered.”

Handelingen 2:17-21NBV21Open in de Bijbel

1Daarna zal zich dit voltrekken:

Ik zal mijn geest uitgieten over al wat leeft.

Jullie zonen en dochters zullen profeteren,

oude mensen zullen dromen dromen,

en jongeren zullen visioenen zien;

2zelfs over slaven en slavinnen

zal Ik in die tijd mijn geest uitgieten.

3Ik zal tekenen geven aan de hemel en op aarde:

bloed en vuur en zuilen van rook.

4De zon verandert in duisternis

en de maan in bloed

voordat de dag van de HEER komt,

groot en ontzagwekkend.

5Dan zal ieder die de naam van de HEER aanroept ontkomen:

op de Sion, in Jeruzalem, is een toevlucht te vinden,

zoals de HEER heeft beloofd;

ieder die Hij roept zal worden gered.

Joël 3:1-5NBV21Open in de Bijbel

Door Mirjam Kollenstaart 

Tien dagen lang hebben de leerlingen van Jezus binnen gezeten. In afwachting van wat komen gaat. In afwachting van de vervulling van Jezus’ belofte, namelijk dat zij de kracht van de Geest zullen ontvangen. En dan ineens is het zover: als Jeruzalem feest viert, als alle Joden feest vieren, stort God zijn Geest uit. Met nieuwe moed, met nieuw enthousiasme gaan de leerlingen erop uit en ze leggen aan iedereen die het horen wil uit wat er aan de hand is. Petrus gebruikt daarvoor eeuwenoude woorden: een belofte die God zijn volk gegeven heeft bij monde van de profeet Joël. Indrukwekkende woorden die Israël altijd verbonden heeft met ‘de Dag van de Heer’ – de dag van oordeel en recht, een dag van verlossing door Gods machtige ingrijpen. En nu is het zover. Anders dan de Joden hadden verwacht, maar wel een machtig ingrijpen van God. Door zijn Geest. Want het is de Geest die het kwaad in ons en in deze wereld blootlegt. Het is de Geest die de waarheid onthult en mensen omvormt tot krachtige getuigen van het goede nieuws van redding en bevrijding.

Pinksteren slaat niemand over, maar er zijn er genoeg die ervoor bedanken. Het kan confronterend zijn als de Geest je zwakheden zichtbaar maakt. Het is spannend als de Geest jouw karakter vormt. Het is een waagstuk wat het jou oplevert als de Geest je leven leidt.

Om over na te denken:
Dus: kijk eens diep in je hart en onderzoek je eigen gedachten en vraag jezelf af of jij het avontuur van Pinksteren aandurft …

Mirjam Kollenstaart is predikant en spreekster. Naast het werk in de gemeente schrijft ze ook regelmatig in het Nederlands Dagblad en de tijdschriften Eva en Jente. Zij leidt op samenkerksamensterk.nl de PKN-viering op zondagochtend. Later op die ochtend is er ook een BEAM-viering onder leiding van Jurjen ten Brinke.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons