Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Jij bent de kerk!

Bijbeltekst(en)

Leef volgens de wil van God

1Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen. Dat is de ware eredienst die van u wordt gevraagd. 2U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar u veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God wil en wat goed, volmaakt en Hem welgevallig is.

Romeinen 12:1-2NBV21Open in de Bijbel

Door Nelinda Troost

Romeinen 12 is een praktisch hoofdstuk waarin Paulus uitlegt hoe we handen en voeten kunnen geven aan de kerk. Hij vertelt dat we als kerk één lichaam zijn en elkaar nodig hebben. Meteen in vers 1 maakt Paulus dat heel persoonlijk. Hier zegt hij als het ware: ‘Jij bent de kerk! Met een beroep op Gods barmhartigheid, op alles wat Hij ons heeft gegeven, vraag ik jou om jezelf te geven. Geef jezelf als een levend offer aan God. Dat is de ware eredienst. Dat is wat God eert en niet meer dan redelijk is.’
Nou ja, niet meer dan redelijk … Misschien loop je al wel jaren het vuur uit de sloffen voor God. Ben je al jaren veel aan het geven voor de kerk. Snak je ernaar om een keer te mogen ontvangen in plaats van te geven. ‘Jij bent de kerk?’ Voer de druk nog even lekker op zeg …
Lees dan verder in vers 2, waar Paulus spreekt over een verandering van onze gezindheid, een metamorfose. Een vernieuwing die dieper gaat dan welke make-over dan ook. Die transformatie is een combinatie van jouw volledige overgave en de kracht van de heilige Geest. Het gaat niet om de zoveelste klus op je to-do-lijstje, maar om een blijvend veranderingsproces. In het pinksterverhaal zie je hoe dat op een vurige manier vorm krijgt voor de eerste gelovigen. En met diezelfde kracht, met datzelfde vuur wil God ons ook nu veranderen en vernieuwen.

Om over na te denken:
‘De ware eredienst’: hoe ziet die er voor jou uit, in deze tijd?

Nelinda Troost is service pastor in Mozaiek0318. Daarnaast is ze aanbiddingsleider en spreker. Luister op zaterdagochtend naar haar preek via samenkerksamensterk.nl.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons