Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Schijn bedriegt

Bijbeltekst(en)

11Ik heb onder de zon opnieuw gezien dat niet altijd een snelle hardloper de wedloop wint, een sterke held de oorlog, dat niet altijd degene die wijs is zijn brood heeft, en hij die inzicht heeft de rijkdom, hij die bekwaam is het respect. Zij allen zijn afhankelijk van tijd en toeval. 12Nooit weet de mens wanneer zijn tijd gekomen is: zoals de vissen verraderlijk worden gevangen door de fuik en de vogels door de val, zo wordt de mens verrast door de verraderlijke tijd, wanneer die als een klapnet op hem valt.

Dwaasheden

13Ik heb onder de zon iets gezien dat voor wijsheid doorging. Het was verbijsterend. 14Er was een kleine stad met weinig inwoners. Een machtig koning trok tegen het stadje op, omsingelde het en bouwde grote belegeringswerken. 15Er woonde daar een man van lage afkomst, die wijs was en met zijn wijsheid de stad had kunnen redden. Maar niemand schonk aandacht aan die onbeduidende persoon. 16Ik zei daarom tegen mezelf: Wijsheid is beter dan macht, maar de wijsheid van een mens van lage afkomst wordt geminacht en zijn woorden vinden geen gehoor. 17Het is beter dat je luistert naar de kalme woorden van wijzen dan naar het geschreeuw van een heerser onder dwazen. 18Wijsheid is beter dan het wapengekletter van zo’n dwaas; hij alleen richt al veel goeds te gronde.

Prediker 9:11-18NBV21Open in de Bijbel

We kunnen soms nogal opkijken tegen andere mensen: mensen die veel verdienen, die een mooie titel voor hun naam hebben staan, kortom, die alles voor de wind lijkt te gaan. Maar hebben ze dat allemaal aan zichzelf te danken? Nee, er zit ook een portie toeval bij. Er zijn vast wel mensen die nog beter zijn, maar die het niet zover hebben geschopt. En er zijn ook mensen die op het eerste gezicht minder getalenteerd zijn, maar die elke kans benutten om vooruit te komen.
Je kunt soms zo opkijken tegen de ‘groten’. Maar, zegt Prediker, je kunt beter luisteren naar wijze mensen, ook al hebben ze het niet zo ver geschopt.

Hoeveel van wat je verdient geef jij weg, bijvoorbeeld aan een goed doel? Wat doet geven met jou?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.16
Volg ons