Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Optimisme?

Bijbeltekst(en)

De vreugde van het leven

1Ik vestigde mijn aandacht op het volgende en heb het onderzocht: Wat de wijzen en rechtvaardigen tot stand brengen, is in de hand van God. Ook hun liefde, ook hun haat. Geen mens kan in de toekomst zien. 2Hij weet alleen dat ieder mens hetzelfde lot wacht. Ben je een rechtvaardige of zondaar, goed en rein of onrein, offer je wel of offer je niet, ben je goed of zondig, durf je makkelijk een eed te zweren of ben je bang een eed te zweren – 3alle mensen treft hetzelfde lot. Dat is zo triest bij alles wat de mensen doen onder de zon; en hoe triest ook dat hun hart hun leven lang vol kwaad en dwaasheid is, en dat hun leven eindigt bij de doden. 4Voor wie nog leven mag, is er nog hoop; beter een levende hond dan een dode leeuw. 5Wie nog in leven zijn, weten tenminste dat ze moeten sterven, maar de doden weten niets. Er is niets meer dat hun loont, want ze zijn vergeten. 6Hun liefde en hun haat, alle hartstocht die ze ooit hebben gehad, ging allang verloren. Ze nemen nooit meer deel aan alles wat gebeurt onder de zon.

7Dus eet je brood met vreugde, drink met een vrolijk hart je wijn. God ziet alles wat je doet allang met welbehagen aan. 8Draag altijd vrolijke kleren, kies een feestelijke geur. 9Geniet van het leven met de vrouw die je bemint. Geniet op alle dagen van je leven, die God je heeft gegeven. Het bestaan is leeg en vluchtig en je zwoegt en zwoegt onder de zon, dus geniet op elke dag. Het is het loon dat God je heeft gegeven. 10Doe wat je hand te doen vindt. Doe het met volle inzet, want er zijn geen daden en gedachten, geen kennis en geen wijsheid in het dodenrijk. Daar ben je altijd naar op weg.

Prediker 9:1-10NBV21Open in de Bijbel

‘Geniet van het leven.’ Of: ‘Haal alles eruit wat erin zit, want straks ben je toch dood.’ Christenen hebben soms moeite met deze uitspraken, want ben je dan niet heel oppervlakkig en op jezelf gericht?
Toch staat het hier in Prediker ook: Geniet van het leven! Want als je straks dood bent, weet je nergens meer van.
Je proeft hier de beperktheid van een mensenleven. Iedereen zal eens moeten sterven.
Daarmee is Prediker realistisch. Maar hij rekent ook met God: God wil graag dat je geniet, God geeft je elke dag van je leven.
Dus geniet, en vergeet niet God voor het goede in je leven te danken!

Waar kun jij vandaag echt van genieten? Hoe dank je God hiervoor?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.16
Volg ons