Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Levensgenieters

Bijbeltekst(en)

10Ik heb ook gezien hoe zondaars naar het graf werden gedragen. Op de heilige plaats werden ze in het graf gelegd en ze verlieten onder eerbetoon het leven. Maar de rechtvaardigen werden vergeten in de stad. Ook dat is enkel leegte. 11Omdat een slechte daad niet snel bestraft wordt, is een mensenhart maar al te snel tot het kwaad geneigd. 12Een zondaar kan wel honderdmaal kwaad doen en toch vele jaren leven. Natuurlijk weet ook ik: het zal een mens die ontzag voor God heeft goed vergaan – want hij heeft toch ontzag voor God? 13Een zondaar daarentegen zal het slecht vergaan: de schaduw van zijn levensdagen zal niet lengen – want hij heeft toch geen ontzag voor God? 14Maar is het hier op aarde niet een grote leegte dat rechtvaardigen ten deel valt wat zondaars verdienen, en zondaars wat rechtvaardigen verdienen? Ook dat – zeg ik – is leegte. 15Daarom prijs ik de vreugde, want er is onder de zon niets beters voor de mens dan dat hij zich aan eten en drinken tegoed doet en geniet. De vreugde is zijn metgezel wanneer hij zwoegt op elke levensdag onder de zon die God hem heeft gegeven.

16Ik zocht met heel mijn hart naar wijsheid. Alles wat de mens op aarde onderneemt, wilde ik doorgronden. Nooit geeft hij zijn ogen rust, dag noch nacht, 17maar de mens is niet in staat, zo heb ik ingezien, de zin te vinden van alles wat God doet onder de zon. Hij tobt zich af en zoekt ernaar, maar hij vindt hem niet, en al zegt de wijze dat hij inzicht heeft, ook hij is niet in staat de zin ervan te vinden.

Prediker 8:10-17NBV21Open in de Bijbel

Prediker haalt een herkenbare paradox aan: met slechte mensen gaat het soms veel beter dan met goede mensen. Eerlijke mensen kunnen een slecht leven hebben terwijl het slechte mensen voor de wind gaat. Prediker zegt dat het leven daardoor soms heel zinloos lijkt. Waarom zou je je dan inzetten voor ‘alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles wat lieflijk is, alles wat eervol is, kortom, voor alles wat deugdzaam is en lof verdient’, zoals Paulus dat in de brief aan de Filippenzen schrijft? Prediker zegt dat het geheim zit in vreugde: dat is de beste metgezel die je je kunt wensen.

Waar haal jij je vreugde vandaan?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons