Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Blijf kalm

Bijbeltekst(en)

1Een kostbare zalf bederft al door één dode vlieg, een beetje dwaasheid maakt de beste wijsheid ranzig. 2De wijze volgt altijd het goede spoor, de dwaas ontspoort voortdurend, 3en terwijl hij doelloos ronddwaalt op de weg toont hij steeds aan iedereen hoe dwaas hij is.

4Wanneer de koning tegen je uitvaart, onderga zijn woede dan gelaten, want kalmte helpt je te voorkomen dat je jammerlijke fouten maakt. 5Ik heb een kwade zaak onder de zon gezien, een wandaad die machthebbers plegen te begaan: 6dwazen zetelen op hoge posten, rijken worden neergezet op lage posten. 7Slaven komen te paard, zo heb ik gezien, maar edelen gaan te voet als slaven.

8Wie een kuil graaft, loopt de kans erin te vallen; wie een bres slaat in de muur, kan gebeten worden door een slang. 9Wie stenen uit een rots houwt, kan zich verwonden; wie hout in stukken hakt, loopt gevaar. 10Iemand die zijn bijl niet slijpt wanneer de snede bot wordt, moet meer kracht gebruiken. Wie met wijs beraad te werk gaat, heeft meer kans van slagen. 11Wanneer de slang niet wordt bezworen en dan bijt, helpt de kunst hem te bezweren niet meer.

Prediker 10:1-11NBV21Open in de Bijbel

‘Bezint eer ge begint.’ Wie kent die spreuk niet? Maar nadenken voordat je gaat doen is vaak best een uitdaging. Soms heb je gewoon haast en begin je meteen. Of je bent zo enthousiast dat je niet kunt wachten.
Toch gaat het uiteindelijk vaak beter als je eerst goed nadenkt. Dat geldt ook als iemand kwaad op je is. Je kunt dan weglopen, dat voelt op dat moment misschien als de beste oplossing. Maar Prediker zegt: ‘Blijf kalm.’ Denk na over wat er misging, hoe je het kunt uitleggen en hoe je het misschien weer kunt oplossen of herstellen.

Hoe zorg jij ervoor dat je niet gedachteloos te werk gaat?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.16
Volg ons