Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Leef bewust

Bijbeltekst(en)

12De woorden die de wijze in de mond neemt, geven hem respect; wat er van de lippen van de dwaas komt, stort hem in het ongeluk. 13Wat er uit zijn mond aan woorden komt, is aan het begin al dwaasheid en wordt erbarmelijke waanzin aan het eind. 14Een dwaas bazelt er maar op los, terwijl geen mens weet hoe het later wordt en wat er na hem komt. Wie kan hem dat vertellen? 15Een dwaas zwoegt almaar door en dat mat hem af, hij weet niet eens de weg te vinden naar de stad.

16Je bent beklagenswaardig, land, wanneer je koning maar een kind is en zijn raadgevers al in de morgen naar een feestmaal gaan. 17Je bent gelukkig, land, wanneer je koning een man van adel is en zijn raadgevers alleen op de gepaste tijd naar een feestmaal gaan, zichzelf beteugelen en niet dronken zijn. 18Luiheid ondermijnt de balken, door slappe handen krijgt het huis een lekkend dak. 19Dronkenlappen denken bij hun feestmaal slechts aan hun plezier, de wijn vrolijkt alleen hun eigen leven op. Hun geld staat het ze toe. 20Maar vervloek de koning zelfs niet in gedachte en de rijke zelfs niet in je slaapvertrek, want de vogels van de hemel zeggen het voort, hun vleugels brengen je woorden verder.

Prediker 10:12-20NBV21Open in de Bijbel

Eerst spelen en dan werken, of: Eerst werken en dan spelen?
Mensen zijn verschillend. Sommige mensen stellen hun werk of taak uit, ze willen eerst iets leuks doen. Andere mensen doen eerst de klusjes en ‘spelen’ pas als er tijd over is. Het ene is niet goed en het andere niet fout, maar beide keren loop je het risico aan het tweede niet toe te komen.
Prediker zegt dat je mag genieten, feestvieren. Gelukkig maar! Maar doe het op de juiste tijd. Dus niet alleen maar plezier maken, zodat het werk niet gebeurt. Maar ook niet werken en geen tijd hebben voor plezier.

Hoe zorg jij ervoor dat je genoeg tijd hebt voor je werk en voor ontspanning?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons