Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Zielsgelukkig of doodongelukkig

Bijbeltekst(en)

De eerste opstanding en de tweede dood

1Ik zag een engel uit de hemel neerdalen met de sleutel van de onderaardse diepte en zware ketenen in zijn hand. 2Hij greep de draak, de slang van weleer, die ook duivel of Satan wordt genoemd, en ketende hem voor duizend jaren. 3Hij gooide hem in de diepte, sloot de put boven hem en verzegelde die, opdat de volken niet meer door hem misleid zouden worden tot de duizend jaar voorbij waren; daarna moet hij korte tijd worden losgelaten. 4Ook zag ik tronen, en degenen die erop zaten mochten rechtspreken. En ik zag de zielen van hen die onthoofd waren omdat ze van Jezus hadden getuigd en over God hadden gesproken; zij hadden het beest en zijn beeld niet aanbeden en ook zijn merkteken niet op hun voorhoofd of hun hand gekregen. Zij waren tot leven gekomen en heersten duizend jaar lang samen met Christus. 5De andere doden kwamen niet tot leven voordat de duizend jaar voorbij waren. Dit is de eerste opstanding.

6Gelukkig en heilig zijn zij die deel hebben aan de eerste opstanding. De tweede dood heeft geen macht over hen. Zij zullen priester van God en van Christus zijn en duizend jaar lang samen met Hem heersen.

7Wanneer de duizend jaar voorbij zijn, zal Satan uit zijn gevangenis worden losgelaten. 8Dan gaat hij eropuit om de volken aan de vier hoeken van de aarde, Gog en Magog, te misleiden. Hij brengt hen voor de strijd bijeen, zo veel mensen als er zand is bij de zee. 9Ze trekken op, over de hele breedte van de aarde, en omsingelen het kamp van de heiligen en de geliefde stad. Maar vuur daalt neer uit de hemel en verteert hen. 10En de duivel, die hen misleidde, wordt in de poel van vuur en zwavel gegooid, bij het beest en de valse profeet. Daar zullen ze dag en nacht worden gepijnigd, tot in eeuwigheid.

Openbaring 20:1-10NBV21Open in de Bijbel

‘Het begin van het einde’, zo zou je deze tekst kunnen samenvatten. Na de dramatische gevechten waarover Johannes tot nu toe heeft bericht, wordt steeds duidelijker wie uiteindelijk zal overwinnen. Het Romeinse rijk zal verdwijnen, en zelfs de duivel wordt geketend en opgesloten. Nog niet voor altijd, maar wel voor een lange periode. Over Gog en Magog lees je ook in Ezechiël 38. Zij, de vijanden van Israël, die een argeloos en onbeschermd volk willen overvallen, zullen Gods woede voelen. Dan zal iedereen op de wereld weten dat God heilig is.

Johannes gebruikt beelden die ver van ons afstaan. Hoe zou jij deze tekst hervertellen in hedendaagse beelden en taal?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.8
Volg ons