Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Nachtmerrie?

Bijbeltekst(en)

Het beest en zijn profeet verslagen

11Ik zag dat de hemel geopend was, en dit zag ik: een wit paard met een ruiter, die ‘Trouw en betrouwbaar’ heet, die een rechtvaardig vonnis velt en een rechtvaardige strijd voert. 12Zijn ogen waren als een vlammend vuur en op zijn hoofd had Hij veel kronen. Er stond een naam op Hem geschreven die niemand kende, alleen Hijzelf. 13Hij droeg met bloed doordrenkte kleren. Zijn naam luidde ‘Woord van God’. 14De hemelse legermacht, gekleed in zuiver, wit linnen, volgde Hem op witte paarden. 15Uit zijn mond komt een scherp zwaard, waarmee Hij de volken zal slaan, en Hij zal hen met een ijzeren herdersstaf hoeden. Hij zal de wijnpers van de hevige woede van de almachtige God treden. 16Op zijn kleding en op zijn dij staat de naam ‘Hoogste Heer en koning’.

17Toen zag ik een engel midden in de zon staan. Luid riep hij tegen de vogels die hoog in de lucht vlogen: ‘Kom naar Gods grote maaltijd. 18Dan krijg je het vlees te eten van koningen, legeraanvoerders en machthebbers, het vlees van paarden en hun ruiters, van slaven en van vrije mensen, van groot en klein.’

19Ik zag dat het beest en de koningen op aarde zich met hun troepen hadden verzameld om oorlog te voeren met de ruiter op het paard en zijn legermacht. 20Het beest werd gevangengenomen, samen met de valse profeet die in zijn bijzijn tekenen had verricht, waardoor hij iedereen had misleid die het merkteken van het beest droeg en zijn beeld aanbad. Levend werden ze in de vuurpoel met brandende zwavel gegooid. 21De rest werd gedood door het zwaard dat uit de mond van de ruiter op het paard kwam, en alle vogels aten zich vol aan hun vlees.

Openbaring 19:11-21NBV21Open in de Bijbel

De vorige stukken die we uit het boek Openbaring hebben gelezen, beschreven hoe de hoer Babylon (het Romeinse rijk) van haar troon werd gestoten. In haar plaats komt de kerk, de bruid van Christus. In de tekst van vandaag komt Christus naar de wereld. Niet als Lam, en ook nog niet als bruidegom, maar als veldheer en herder met een ijzeren staf, die namens God schoon schip maakt. Het beeld van de vogels lijkt op profetieën over drie slechte koningen van Israël: Jerobeam, Basa en Achab. De boodschap is duidelijk: van mensen die kwaad doen, blijft helemaal niets over.

Hoe verhoudt de tekst van vandaag zich tot jouw beeld van Christus? Welke metafoor spreekt jou het meest aan?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.20.14
Volg ons