Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Getuigen = profeteren

Bijbeltekst(en)

1Hierna hoorde ik in de hemel een geweldige stem als van een grote menigte zeggen: ‘Halleluja! De redding, de eer en de macht zijn van onze God, 2want zijn vonnis is betrouwbaar en rechtvaardig. Hij heeft immers de grote hoer, die door haar ontucht de wereld in het verderf heeft gestort, veroordeeld en het bloed van zijn dienaren op haar gewroken.’ 3Opnieuw zeiden ze: ‘Halleluja! Haar rook stijgt op tot in eeuwigheid.’ 4De vierentwintig oudsten en de vier wezens wierpen zich neer voor God, die op de troon zit, en aanbaden Hem met de woorden: ‘Amen! Halleluja!’ 5Vanaf de troon klonk een stem, die zei: ‘Loof onze God! Laten al zijn dienaren die ontzag voor Hem hebben, groot en klein, Hem loven!’ 6Toen hoorde ik iets als een stem van een grote menigte, van geweldige watermassa’s en van krachtige donderslagen zeggen: ‘Halleluja! De Heer, onze God, de Almachtige, heeft het koningschap op zich genomen. 7Laten we blij zijn en jubelen, laten we Hem de eer geven! Want de bruiloft van het lam is gekomen en zijn bruid staat klaar. 8Zij mag zich kleden in zuiver, stralend linnen.’ Want dit linnen staat voor al het goede dat gedaan is door de heiligen.

9Toen zei hij tegen mij: ‘Schrijf op: “Gelukkig zijn zij die voor het bruiloftsmaal van het lam zijn uitgenodigd.”’ En hij vervolgde: ‘Wat God hier zegt, is betrouwbaar.’ 10Ik wierp me aan zijn voeten neer om hem te aanbidden, maar hij zei: ‘Doe dat niet! Ik ben een dienaar zoals jij en zoals je broeders en zusters die van Jezus getuigen. Je moet God aanbidden.’ Want getuigen van Jezus is profeteren.

Openbaring 19:1-10NBV21Open in de Bijbel

Getuigen van Jezus is profeteren, zo sluit Johannes dit stuk af. De medechristenen van Johannes, die hij een hart onder de riem wil steken, zijn profeten. Omdat ze in het openbaar hebben gezegd dat ze in Jezus geloven, ondanks de straf die hun boven het hoofd hing, zijn ze gedood. De getuigenis die ze hebben afgelegd in een situatie van leven en dood, is van het grootste belang. Zo wordt het goede nieuws over Jezus en de betrouwbaarheid van God verspreid. En degenen die om hun geloof gestorven zijn, worden gewroken door God zelf. Een heftige boodschap, waarmee Johannes zijn medechristenen moed wil inspreken. Geef niet op, want wat jullie nu doorstaan, is niet voor niets.

Op welke manier kan de boodschap van Johannes nog steeds relevant zijn in Nederland, waar geloven geen kwestie is van leven of dood? 

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.20.14
Volg ons