Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Leven of dood

Bijbeltekst(en)

11Toen zag ik een grote witte troon en Hem die daarop zat. De aarde en de hemel vluchtten van Hem weg en verdwenen in het niets. 12Ik zag de doden, groot en klein, voor de troon staan. Er werden boeken geopend. Toen werd er nog een geopend: het boek van het leven. De doden werden op grond van wat in de boeken stond geoordeeld naar hun daden. 13De zee stond de doden die ze in zich had af, en ook de dood en het dodenrijk stonden hun doden af. En iedereen werd geoordeeld naar zijn daden. 14Toen werden de dood en het dodenrijk in de vuurpoel gegooid. Dit is de tweede dood: de vuurpoel. 15Wie niet in het boek van het leven bleek te staan werd in de vuurpoel gegooid.

Openbaring 20:11-15NBV21Open in de Bijbel

Na de eerste opstanding, die in de voorgaande verzen beschreven wordt, zullen uiteindelijk alle andere doden ook opstaan om Gods oordeel te ondergaan. Leven of dood. Dat klinkt erg definitief. Zelfs de dood zal een tweede dood sterven. Johannes wil hiermee zeggen dat dit het allerlaatste oordeel is. Er komt een eind aan alles wat slecht is en niet bij God hoort. Hierna is er alleen nog maar leven.

Johannes wilde zijn medechristenen troost en hoop bieden. Wat doet het idee van Gods laatste oordeel met jou?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.20.14
Volg ons