Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Nieuw begin

Bijbeltekst(en)

Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde

1Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij, en de zee is er niet meer. 2Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen, bij God vandaan. Ze was als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar man en hem opwacht. 3Ik hoorde een luide stem vanaf de troon, die uitriep: ‘Gods woonplaats is onder de mensen, Hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn. 4Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was is voorbij.’

5Hij die op de troon zat zei: ‘Alles maak Ik nieuw!’ – Ik hoorde zeggen: ‘Schrijf het op, want wat hier wordt gezegd is betrouwbaar en waar.’ – 6Toen zei Hij tegen mij: ‘Het is voltrokken! Ik ben de alfa en de omega, het begin en het einde. Wie dorst heeft geef Ik vrij te drinken uit de bron met water dat leven geeft. 7Wie overwint vallen deze dingen toe. Ik zal zijn God zijn en hij zal mijn kind zijn. 8Maar voor hen die laf en trouweloos zijn geweest, die zich hebben ingelaten met gruwelijke dingen, met moord, ontucht, toverij of afgodendienst, voor allen die de leugen hebben gediend: hun deel is de vuurpoel met brandende zwavel, dat is de tweede dood.’

Openbaring 21:1-8NBV21Open in de Bijbel

Johannes grijpt hier terug op Jesaja 65-66, over God die een nieuwe hemel en een nieuwe aarde schept, met een nieuw Jeruzalem. Johannes neemt dit beeld over, maar zet het in een nieuwe context. Voor Johannes is er een duidelijke scheiding tussen de huidige hemel en aarde en de nieuwe hemel en aarde. Dat nieuwe tijdperk begint na het laatste oordeel. Net als bij Jesaja is dat een tijd van veiligheid, zegening en nabijheid van God.

God schept een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Dat lijkt een heftige ingreep. Waarom zou dat nodig zijn?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.20.14
Volg ons