Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Wie verbreekt de zegels?

Bijbeltekst(en)

1Toen zag ik dit: degene die op de troon zat had in zijn rechterhand een boekrol die aan beide kanten beschreven was en met zeven zegels was verzegeld. 2Ik zag een machtige engel die met luide stem uitriep: ‘Wie komt het toe de zegels te verbreken en de boekrol te openen?’ 3Maar er was niemand in de hemel of op aarde of onder de aarde die de boekrol kon openen en inzien. 4Ik brak in tranen uit omdat blijkbaar niemand het verdiende om de boekrol te openen en hem in te zien. 5Toen zei een van de oudsten tegen mij: ‘Huil niet. Want de leeuw uit de stam Juda, de telg van David, heeft de overwinning behaald, en daarom mag Hij de boekrol met de zeven zegels openen.’ 6Toen zag ik midden voor de troon een lam staan, tussen de vier wezens en de oudsten. Het zag eruit als een lam dat geslacht was en het had zeven hoorns en zeven ogen; dat zijn de zeven geesten van God, die over de hele wereld zijn uitgestuurd. 7Het lam ging naar degene die op de troon zat en ontving de boekrol uit zijn rechterhand. 8Op hetzelfde moment wierpen de vier wezens en de vierentwintig oudsten zich voor het lam neer. Ieder van hen had een lier en een gouden schaal vol wierook; dat zijn de gebeden van de heiligen. 9En ze zetten een nieuw lied in:

‘U verdient het om de boekrol te ontvangen en zijn zegels te verbreken. Want U bent geslacht en met uw bloed hebt U voor God mensen gekocht uit alle landen en volken, van elke stam en taal. 10U hebt voor onze God uit hen een koninkrijk gevormd en hen tot priesters gemaakt. Zij zullen als koningen heersen op aarde.’

11Daarna hoorde ik het geluid van een groot aantal engelen rondom de troon, de wezens en de oudsten; het waren er oneindig veel, tienduizend maal tienduizenden, duizend maal duizenden. 12Met luide stem riepen ze: ‘Het lam dat geslacht is, komt alle macht, rijkdom en wijsheid toe, en alle kracht, eer, lof en dank.’ 13Elk schepsel in de hemel, op aarde, onder de aarde en in de zee, alles en iedereen hoorde ik zeggen: ‘Aan Hem die op de troon zit en aan het lam komen de dank, de eer, de lof en de macht toe, tot in eeuwigheid.’ 14De vier wezens antwoordden: ‘Amen,’ en de oudsten wierpen zich in aanbidding neer.

Openbaring 5:1-14NBV21Open in de Bijbel

Johannes ziet iets prachtigs: een troon vol kleuren, dieren en mensen die God prijzen. Maar toch ervaart hij ook een groot verdriet: er is niemand die het belangrijke boek kan openen. Het boek is belangrijk voor de toekomst, voor het verder uitrollen van het plan van God. Er blijkt één Iemand geschikt: Jezus. Jezus wordt de Leeuw van Juda genoemd, maar ziet er uit als een geslacht Lam. Dat beeld komt uit Jesaja 53:7. Een geslacht Lam is geen fraai gezicht. Maar dit Lam leeft. Het heeft het ultieme offer gebracht voor alle mensen en daardoor heeft Hij overwonnen. Alleen Hij kan het boek openen.

Johannes hoort iedereen voor het Lam zingen, in de hemel, op de aarde en in de zee! Met welk lied eer jij God het liefst?  

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.20.14
Volg ons