Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Vier paarden

Bijbeltekst(en)

De eerste zes zegels

1Toen zag ik dit: het lam verbrak een van de zeven zegels en ik hoorde een van de vier wezens roepen met een geluid als een donderslag: ‘Kom!’ 2Ik zag dit: een wit paard met een ruiter, die een boog droeg. Hij kreeg een zegekrans en trok op als een overwinnaar, op weg naar nieuwe overwinningen. 3Toen het lam het tweede zegel verbrak, hoorde ik het tweede wezen zeggen: ‘Kom!’ 4Er verscheen een ander, vuurrood paard. De ruiter kreeg de opdracht om de vrede uit de wereld te verdrijven, zodat men elkaar zou afslachten. Hij kreeg een groot zwaard. 5Toen het derde zegel werd verbroken, hoorde ik het derde wezen zeggen: ‘Kom!’ Ik zag dit: een zwart paard met een ruiter, die een weegschaal in zijn hand hield. 6Ik hoorde iets als een stem te midden van de vier wezens zeggen: ‘Een dagloon voor een portie tarwe en een dagloon voor drie porties gerst. Maar laat wijn en olijfolie ongemoeid.’ 7Toen het vierde zegel werd verbroken, hoorde ik het vierde wezen zeggen: ‘Kom!’ 8Toen zag ik een vaalgeel paard. De ruiter heette Dood, en Dodenrijk vergezelde hem. Zij kregen toestemming om op een vierde deel van de aarde dood en verderf te zaaien, door middel van het zwaard, hongersnood, dodelijke ziekten en wilde dieren.

Openbaring 6:1-8NBV21Open in de Bijbel

De ruiters in dit stukje lijken op de ruiters over wie de profeet Zacharia schrijft (Zacharia 1:8-17). Die ruiters doorkruisen de wereld en berichten dat het overal vredig en stil is. Dat klinkt mooi, maar schijn bedriegt: deze ‘vrede’ is het resultaat van onderdrukking. In Zacharia én in Openbaring komt er een einde aan de schijnvrede doordat God hard ingrijpt. Van de beelden die daarbij horen, kun je best schrikken. Maar voor de lezers van toen zullen ze hoopvol hebben geklonken: eindelijk is er uitzicht op echte, geen afgedwongen vrede.

Ken jij situaties waarin het is alsof alles goed gaat, of er vrede is, maar waar het eigenlijk helemaal niet goed is? Wat is dan nodig voor echte vrede? 

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.20.14
Volg ons