Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Hoe lang nog?

Bijbeltekst(en)

9Toen het lam het vijfde zegel verbrak, zag ik aan de voet van het altaar de zielen van al degenen die geslacht waren omdat ze over God hadden gesproken en vanwege hun getuigenis. 10Ze riepen luid: ‘O heilige en betrouwbare Heer, wanneer zult U de mensen die op aarde leven eindelijk straffen en ons bloed op hen wreken?’ 11Ieder van hen kreeg witte kleren. Verder werd hun gezegd nog een korte tijd geduld te hebben, totdat het aantal dienaren compleet zou zijn: zij en hun broeders en zusters die net als zij gedood zouden worden.

12Ik zag, toen het zesde zegel verbroken werd, hoe er een zware aardbeving kwam. De zon werd zwart als een rouwkleed en de maan werd bloedrood. 13De sterren vielen op de aarde, zoals late vijgen die door een stormwind van de boom worden gerukt. 14De hemel scheurde los en rolde zich als een boekrol op. Geen berg of eiland bleef op zijn plaats. 15Koningen, machthebbers, legeraanvoerders, rijken, aanzienlijken, slaven en vrije mensen, iedereen trachtte zich te verbergen in grotten en tussen de rotsen in de bergen. 16Ze riepen de bergen en de rotsen toe: ‘Val op ons neer! Verberg ons voor het oog van Hem die op de troon zit en voor de toorn van het lam! 17Want nu is de grote dag van hun toorn aangebroken, en wie kan die doorstaan?’

Openbaring 6:9-17NBV21Open in de Bijbel

Vandaag lezen we wat er gebeurt als het vijfde en het zesde zegel verbroken worden. De eerste vier zegels hadden grote gevolgen voor mensen. Bij het zesde zegel gebeuren dramatische dingen met de rest van de schepping: de zon, de maan, de hemel – niets blijft zoals het was. Maar midden tussen deze grootse gebeurtenissen lezen we over een kleine, kwetsbare groep: de mensen die voor hun geloof vermoord zijn. Het gaat God juist om deze groep. Voor hen zet Hij de hele schepping op zijn kop.

‘De dag van Gods toorn’. Wat roepen die woorden bij je op? Zou dat voor jou hetzelfde zijn als voor christenen die nu nog vervolgd worden? 

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.9
Volg ons