Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Weinig invloed, grote kracht

Bijbeltekst(en)

7Schrijf aan de engel van de gemeente in Filadelfia:

“Dit zegt Hij die heilig en betrouwbaar is, die de sleutel van David heeft – wanneer Hij opendoet, kan niemand sluiten, wanneer Hij sluit, kan niemand openen: 8Ik weet wat u doet. Ik heb ervoor gezorgd dat de deur voor u openstaat, zonder dat iemand hem kan sluiten. Want ook al hebt u weinig invloed, u bent trouw gebleven aan wat Ik heb gezegd en hebt mijn naam niet verloochend. 9Ik zal mensen laten komen die bij Satan horen, leugenaars die zich Joden noemen en het niet zijn; zij zullen zich aan uw voeten neerwerpen en erkennen dat Ik u liefheb. 10Omdat u trouw bent gebleven aan mijn gebod om stand te houden, zal Ik u ook trouw zijn wanneer binnenkort overal op aarde de tijd van de beproeving aanbreekt, als de mensen die er leven op de proef worden gesteld. 11Ik kom spoedig. Houd vast aan wat u hebt, dan zal niemand u de lauwerkrans kunnen afnemen.

12Wie overwint maak Ik tot een zuil in de tempel van mijn God. Daar zal hij voor altijd blijven staan. Ik zal op hem de naam schrijven van mijn God en van de stad van mijn God, het nieuwe Jeruzalem, dat bij mijn God vandaan uit de hemel zal neerdalen, en ook mijn eigen nieuwe naam. 13Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt.”

Openbaring 3:7-13NBV21Open in de Bijbel

Filadelfia lag in een regio waar regelmatig aardbevingen voorkwamen. De mensen wisten dus dat zelfs het indrukwekkendste gebouw kon instorten. Juist in die situatie belooft Christus dat Hij zijn volgelingen tot een zuil zal maken die altijd zal blijven staan. Ook al worden ze door hun omgeving letterlijk en figuurlijk door elkaar geschud: hun toekomst is veilig.

Wat is voor jou een fundament waar niets en niemand iets aan kan veranderen? Zijn er ook mensen voor wie jij een ‘zuil’ bent waar ze altijd op kunnen bouwen? 

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.20.14
Volg ons