Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Schone schijn

Bijbeltekst(en)

1Schrijf aan de engel van de gemeente in Sardes:

“Dit zegt Hij die de zeven geesten van God en de zeven sterren heeft: Ik weet wat u doet; men zegt dat u het leven hebt, maar u bent dood. 2Word wakker, versterk uw laatste krachten: u bent op sterven na dood. Want Ik merk dat uw daden tekortschieten in Gods ogen. 3Herinner u dat u de boodschap hebt ontvangen en begrepen. Houd eraan vast en kom tot inkeer. Maar als u niet wakker wordt, kom Ik onverwacht als een dief, op een tijdstip dat u niet kent. 4Maar enkelen in Sardes hebben hun kleren schoon gehouden. Zij zullen bij Me zijn, in het wit gekleed, want ze verdienen het.

5Wie overwint mag zich ook in het wit kleden. Ik zal zijn naam niet uit het boek van het leven schrappen, maar juist voor hem pleiten ten overstaan van mijn Vader en zijn engelen. 6Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt.”

Openbaring 3:1-6NBV21Open in de Bijbel

In zijn brief aan de gemeente in Sardes slaat Johannes ineens een heel andere toon aan. Wat er precies aan scheelt, zegt hij niet. Maar dat er iets grondig mis is, wordt wel duidelijk. De gemeente lijkt heel wat, maar is op sterven na dood. Terwijl dat nergens voor nodig is: de christenen in Sardes weten precies hoe het wél moet.

Soms kun je best onder de indruk zijn van iemand, maar als je van dichtbij kijkt, blijkt dat allemaal schone schijn.

Hoe zorg jij dat wat mensen aan de buitenkant zien klopt met wie je vanbinnen bent?  

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.20.14
Volg ons