Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Rampen op schaal

Bijbeltekst(en)

1Toen hoorde ik een luide stem uit de tempel komen die tegen de zeven engelen zei: ‘Ga nu! Giet de zeven offerschalen met Gods woede leeg op de aarde!’ 2De eerste engel ging weg en goot zijn offerschaal leeg over de aarde. Alle mensen die het merkteken van het beest droegen en zijn beeld aanbaden, kregen kwaadaardige en pijnlijke zweren. 3De tweede engel goot zijn offerschaal leeg over de zee. Het water werd bloed, als het bloed van een dode, en alle wezens die in zee leefden kwamen om. 4De derde engel goot zijn offerschaal leeg over rivieren en waterbronnen, en het water werd bloed. 5Ik hoorde de engel van al het water zeggen: ‘Rechtvaardig bent U, de Heilige, die is en die was, omdat U op deze manier straft. 6Bloed van heiligen en profeten hebben zij vergoten, en bloed laat U hen drinken. Ze hebben het verdiend.’ 7Ik hoorde het altaar antwoorden: ‘Ja, Heer, onze God, Almachtige, uw oordelen zijn betrouwbaar en rechtvaardig.’ 8De vierde engel goot zijn offerschaal leeg over de zon, waardoor ze de mensen kon verbranden met haar vuur. 9De grote hitte verzengde de mensen en ze lasterden de naam van God, die macht heeft over deze plagen. Ze kwamen niet tot inkeer en bewezen Hem geen eer. 10De vijfde engel goot zijn offerschaal leeg over de troon van het beest. Zijn rijk werd in duisternis gehuld. De mensen beten op hun tong van de pijn. 11Ze lasterden de God van de hemel, vanwege hun pijn en hun zweren, en ze keerden zich niet af van hun wandaden.

Openbaring 16:1-11NBV21Open in de Bijbel

Als mensen woedend zijn, raken ze soms de controle over zichzelf kwijt. God is ook woedend, maar Hij houdt de controle. Zijn woede past precies in zeven schalen. Alle schalen bevat een ramp, en ze worden een voor een over de aarde uitgestort. Na elke ramp blijven mensen weigeren hun leven te veranderen en God te eren, waardoor de volgende ramp komt. Het lijkt een logisch gevolg: wie niet horen wil, moet voelen. Maar de mensen blijven dezelfde fouten maken. Deze tekst over rampen rondom ziekte, natuur en dieren doen denken aan hedendaagse natuurrampen. Toch kun je deze tekst niet zomaar letterlijk op onze tijd toepassen, want ook hier gaat het om beeldspraak en symboliek met een duidelijk doel. Namelijk: mensen oproepen om naar God te luisteren en zijn wil te doen. De les is: als wij de waarschuwingstekens niet serieus nemen, gaat het de verkeerde kant op met de aarde. Maar duidelijk is wel dat God de schalen beheerst. Hij houdt de controle. De vraag aan ons is: welke weg kiezen wij? Laten we ons leven veranderen door naar Gods wil te luisteren en Hem te eren?

Na elke ramp hebben mensen een keuze, om hun leven te veranderen. Wat helpt volgens jou het beste om slecht gedrag te veranderen?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.6
Volg ons