Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Lied van overwinnaars

Bijbeltekst(en)

De zeven offerschalen

1Ik zag in de hemel opnieuw een indrukwekkend, wonderbaarlijk teken: het waren zeven engelen met de zeven laatste plagen, waarmee aan Gods woede een einde komt. 2Toen zag ik iets als een zee van glas, vermengd met vuur. Op de glazen zee stonden zij die het beest, zijn beeld en het getal van zijn naam hadden overwonnen. Ze hadden lieren om daarop te spelen voor God. 3Ze zongen het lied van Gods dienaar Mozes en het lied van het lam:

‘Groot en wonderbaarlijk zijn uw werken, Heer, onze God, Almachtige,

rechtvaardig en betrouwbaar is uw bestuur, vorst van de volken.

4Wie zou U, Heer, niet vereren, uw naam niet prijzen?

Want U alleen bent heilig.

Alle volken zullen komen en zich voor U neerwerpen,

want uw rechtvaardige daden zijn geopenbaard.’

5Hierna zag ik de hemelse tempel, de verbondstent, opengaan. 6De zeven engelen met de zeven plagen kwamen naar buiten, in stralende kleren van zuiver linnen en met een gouden band om hun borst. 7Toen gaf een van de vier wezens aan alle zeven engelen een gouden offerschaal, vol met de woede van de God die leeft tot in eeuwigheid. 8Gods majesteit en kracht vulden de tempel met rook. Niemand kon de tempel binnengaan voordat aan de zeven plagen van de zeven engelen een einde was gekomen.

Openbaring 15:1-8NBV21Open in de Bijbel

Opnieuw schrijft Johannes over plagen die de aarde treffen. De afschrikwekkende beelden buitelen in Openbaring over elkaar heen, totdat je als lezer soms alleen nog maar een brei van beesten, bloed en vuur voor je ziet. Toch is er geen sprake van willekeurig of ongecontroleerd geweld. Er zit een plan achter de gebeurtenissen in Openbaring. Dat blijkt uit de getallen die steeds weer genoemd worden: niet zomaar wat plagen, maar drie keer zeven, twee getallen die allebei aangeven dat iets volledig of volmaakt is. Het lied van de overwinnaars bevestigt dat: Gods bestuur is ‘rechtvaardig en betrouwbaar’.

Waar zie jij iets van dat rechtvaardige en betrouwbare bestuur? 

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.20.14
Volg ons