Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Oogsttijd

Bijbeltekst(en)

14Toen zag ik dit: een witte wolk, en daarop zat iemand die eruitzag als een mens. Hij had een gouden krans op zijn hoofd en een scherpe sikkel in zijn hand. 15Uit de tempel kwam een andere engel, die Hem die op de wolk zat met luide stem toeriep: ‘Laat uw sikkel komen om te oogsten. Want de tijd om te oogsten is gekomen; de aarde is meer dan rijp voor de oogst.’ 16Toen wierp degene die op de wolk zat zijn sikkel op de aarde, en de aarde werd geoogst. 17Er kwam een andere engel uit de hemelse tempel, die ook zo’n scherpe sikkel had. 18Bij het altaar vandaan kwam weer een andere engel, degene die zeggenschap heeft over het vuur. Hij riep de engel met de scherpe sikkel luid toe: ‘Laat je scherpe sikkel komen om de druiven te oogsten in de wijngaard op de aarde, want de druiven zijn rijp.’ 19Toen wierp de engel zijn sikkel op de aarde, en hij oogstte de druiven in de wijngaard op de aarde en gooide ze in de grote perskuip van Gods woede. 20De wijnpers werd buiten de stad getreden. Er kwam een grote stroom bloed uit, zestienhonderd stadie lang en zo hoog als het bit bij een paard.

Openbaring 14:14-20NBV21Open in de Bijbel

In Openbaring 14 komen beelden en thema’s langs die ook in de rest van het boek een rol spelen: Jezus, het Lam van God, en een groep gelovigen die zich extra voor hun geloof hebben ingespannen. Daartegenover staan de stad Babylon, het beest uit de zee, en de mensen die het aanbidden. Opnieuw draait God de rollen om: mensen die het teken van het beest dragen, worden voor altijd gestraft, terwijl mensen die trouw waren mogen uitrusten.

In de tekst van gisteren kwam het aan op wijsheid. Nu komt het aan op standvastigheid (vers 12). Wat hebben die twee volgens jou moet elkaar te maken? 

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.9
Volg ons