Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Het einde komt

Bijbeltekst(en)

12De zesde engel goot zijn offerschaal leeg over de grote rivier de Eufraat. De rivier viel droog en maakte de weg vrij voor de koningen uit het oosten. 13Toen zag ik dat uit de bek van de draak, uit de bek van het beest en uit de mond van de valse profeet drie onreine geesten tevoorschijn kwamen in de vorm van kikkers. 14Dat zijn demonische geesten die tekenen verrichten en eropuit gaan om alle koningen op aarde bijeen te brengen voor de strijd op de grote dag van de almachtige God.

15‘Ik kom onverwacht als een dief!’ Gelukkig is wie wakker blijft en zijn kleren aanhoudt: hij hoeft niet naakt rond te lopen en zich voor iedereen te schamen.

16Ze brachten hen bijeen op de plaats die in het Hebreeuws Harmagedon heet. 17De zevende engel goot zijn offerschaal leeg over de lucht. Toen klonk er uit de tempel een luide stem vanaf de troon, die uitriep: ‘Het is voorbij!’ 18Er volgden bliksemschichten en groot geraas en donderslagen. Er kwam een zware aardbeving, zo zwaar als nog niet was voorgekomen sinds er mensen op aarde waren; verschrikkelijk was die aardbeving. 19De grote stad viel in drie stukken uiteen en de steden van alle volken werden verwoest. Het grote Babylon moest het ontgelden: God gaf het de beker met de wijn van zijn hevige woede. 20Alle eilanden verdwenen in het niets en van de bergen was geen spoor meer te vinden. 21Uit de hemel vielen loodzware hagelstenen op de mensen, en de mensen lasterden God vanwege de plaag van die hagel, want het was een vreselijke plaag.

Openbaring 16:12-21NBV21Open in de Bijbel

De rivier de Eufraat is een grensrivier en een van de grootste en belangrijkste rivieren die de schrijver en zijn lezers kenden. Deze rivier valt droog, volgens Johannes. Dat is opvallend omdat de Eufraat eigenlijk nooit zonder water is, in tegenstelling tot veel andere rivieren in die omgeving. Als de Eufraat droog komt te staan, valt de grens weg en kunnen koningen uit het oosten erdoorheen trekken. Dat doet denken aan de doortocht door de Rietzee (Exodus 13:17-14:31). Maar nu valt de rivier niet droog zodat Gods volk kan ontsnappen, maar kunnen juist de vijanden uit het oosten door de drooggevallen rivier heen trekken. Waar de doortocht door de Rietzee een hoopvol nieuw begin aankondigde, kondigen deze omgekeerde doortocht door de Eufraat en de andere rampen een hopeloos einde aan.

Heb jij een idee wat Johannes aan zijn lezers wilde meegeven door deze opsomming van straffen? Wat voor betekenis heeft zo’n tekst nu nog voor jou? 

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.20.14
Volg ons