Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

De zonden van Babylon

Bijbeltekst(en)

Het oordeel over Babylon

1Een van de zeven engelen met de offerschalen kwam op me af en zei: ‘Ik wil je laten zien hoe de grote hoer die aan talrijke waterstromen zit, veroordeeld wordt. 2De koningen op aarde hebben ontucht met haar gepleegd, en de mensen die op aarde leven hebben zich bedronken aan de wijn van haar ontucht.’ 3Ik raakte in vervoering, en hij nam mij mee naar de woestijn. Ik zag een vrouw zitten op een scharlakenrood beest vol godslasterlijke namen, met zeven koppen en tien hoorns. 4Ze droeg purperen en scharlakenrode kleren en gouden sieraden, edelstenen en parels. In haar hand had ze een gouden beker vol gruwelijkheden, al haar ontucht en onreinheid, 5en op haar voorhoofd stond een naam met een geheime betekenis: ‘Het grote Babylon, moeder van alle hoeren en van alle gruwelijkheden ter wereld’. 6Ik zag dat de vrouw dronken was van het bloed van de heiligen en het bloed van hen die van Jezus hadden getuigd. Ik was ontzet toen ik haar zag. 7Toen zei de engel: ‘Waarom ben je zo ontzet? Ik zal je de betekenis onthullen van die vrouw en het beest dat haar draagt, met zijn zeven koppen en tien hoorns. 8Het beest dat je zag, was, en is niet; het stijgt binnenkort op uit de onderaardse diepte en zal vernietigd worden. Alle mensen die op aarde leven van wie de naam niet vanaf het begin van de wereld in het boek van het leven staat, zullen verbaasd zijn bij het zien van het beest, omdat het was, niet is, en toch weer zal zijn.’

Openbaring 17:1-8NBV21Open in de Bijbel

Het beeld van een stad als een vrouw die niet trouw is aan één man komt vaker voor in het Oude Testament. Daar gaat het dan om Israël, dat God niet trouw is. In dit verhaal gaat het niet om Israël, maar heeft de vrouw een naam met een geheime betekenis. Ze heet Babylon, wat de hoofdstad was van het Babylonische rijk dat Juda wegvoerde in ballingschap. Die naam staat voor Rome, de hoofdstad van het Romeinse rijk, dat op het moment van schrijven aan de macht is. De stad wordt omschreven als de moeder van alles wat slecht is in de wereld. Rome, de beroemde en machtige stad, van waaruit de keizer de vrede bewaart in het Romeinse rijk, is voor Johannes precies het omgekeerde: niet de bron van vrede, maar de bron van gruwel.

Welke gebeurtenis, situatie of plaats zou Johannes vandaag de dag radicaal anders omschrijven dan wij gewend zijn? 

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.20.14
Volg ons