Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Keerpunt

Bijbeltekst(en)

De zevende bazuin

15Toen blies de zevende engel op zijn bazuin. In de hemel klonken luide stemmen, die zeiden: ‘Nu begint het koningschap van onze Heer over de wereld, en dat van zijn messias. Hij zal heersen tot in eeuwigheid.’ 16De vierentwintig oudsten op hun tronen bij God wierpen zich neer en aanbaden God 17met de woorden: ‘Wij danken U, Heer, onze God, Almachtige, die is en die was, want in uw grote macht neemt U nu het koningschap op u. 18De volken raasden in woede, maar nu laat U uw woede razen. De tijd is gekomen om een oordeel te vellen over de doden; en om uw dienaren, de profeten, te belonen, evenals de heiligen en allen, groot en klein, die ontzag hebben voor uw naam; en ook om hen die de aarde vernietigen nu zelf te vernietigen.’ 19Toen ging Gods tempel in de hemel open en verscheen daar de ark van het verbond. Er volgden bliksemschichten, groot geraas, donderslagen, een aardbeving en zware hagel.

Openbaring 11:15-19NBV21Open in de Bijbel

Hoe ingewikkeld het boek Openbaring ook is, in de tekst van vandaag wordt de belangrijkste boodschap ervan in een paar zinnen samengevat. De volken die in woede raasden, krijgen nu zelf Gods woede te voelen. En mensen die de aarde vernietigden, zullen zelf vernietigd worden. Dat is geen makkelijke of plezierige boodschap, maar wel een duidelijke: God komt om over de aarde te heersen, en waar Hij komt, moet het onrecht wijken.

Aan wie denk jij bij ‘volkeren die in woede razen’ en ‘zij die de aarde vernietigen’? 

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.20.14
Volg ons