Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Een Kind is ons geboren

Bijbeltekst(en)

De vrouw, de draak en de twee beesten

1Er verscheen in de hemel een indrukwekkend teken: een vrouw, bekleed met de zon, met de maan onder haar voeten en een krans van twaalf sterren op haar hoofd. 2Ze was zwanger en schreeuwde het uit in haar weeën en haar barensnood. 3Er verscheen een tweede teken in de hemel: een grote, vuurrode draak, met zeven koppen en tien hoorns, en op elke kop een kroon. 4Met zijn staart sleepte hij een derde van de sterren aan de hemel mee en smeet ze op de aarde. De draak ging voor de vrouw staan die op het punt stond haar kind te baren, om het te verslinden zodra ze bevallen was. 5Maar toen ze het kind gebaard had – een zoon, die alle volken met een ijzeren herdersstaf zal hoeden –, werd het dadelijk weggevoerd naar God en zijn troon. 6De vrouw zelf vluchtte naar de woestijn. God had daar een plaats voor haar gereedgemaakt, waar twaalfhonderdzestig dagen lang voor haar gezorgd zou worden.

7Toen brak er oorlog uit in de hemel. Michaël en zijn engelen bonden de strijd aan met de draak. De draak en zijn engelen boden tegenstand 8maar werden verslagen; sindsdien is er voor hen in de hemel geen plaats meer. 9De grote draak werd op de aarde gegooid. Hij is de slang van weleer, die duivel of Satan wordt genoemd en die de hele wereld misleidt. Samen met zijn engelen werd hij op de aarde gegooid. 10Toen hoorde ik een luide stem in de hemel zeggen: ‘Nu zijn de redding, de macht en het koningschap van onze God werkelijkheid geworden, en de heerschappij van zijn messias. Want de aanklager van onze broeders en zusters, die hen dag en nacht bij onze God aanklaagde, is ten val gebracht. 11Zij hebben hem dankzij het bloed van het lam en dankzij hun getuigenis overwonnen. Met de dood voor ogen hechtten ze niet aan het leven. 12Daarom: juich, hemel, en jullie die daar wonen! Maar wee de aarde en de zee: de duivel is naar jullie afgedaald! Hij is woedend, want hij weet dat hij geen tijd te verliezen heeft.’

Openbaring 12:1-12NBV21Open in de Bijbel

Johannes ziet een vrouw die zwanger is van een zoon, een beeld dat we in de profetieën in het Oude Testament ook vaak tegenkomen. De heilige stad Jeruzalem wordt een moeder genoemd. De vrouw in Openbaring is ook de moeder van het volk van God. De vrouw bevalt van haar zoon (Jezus) en vlucht dan direct naar de woestijn. De draak staat symbool voor Satan, een beeld dat vaker werd gebruikt in oude Egyptische, Babylonische en Romeinse verhalen als vijand van goden. Het bekende beeld laat zien dat God alle macht heeft, en machtiger is dan deze draak. In de hemel is de draak al verslagen, maar op aarde heeft hij nog de ruimte om kwaad te doen en ervoor te zorgen dat christenen vervolgd worden.

God heeft overwonnen, maar er is nog wel een strijd op aarde aan de gang. Geeft het je een gevoel van hoop te weten dat deze strijd slechts tijdelijk is?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.20.14
Volg ons