Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Meetkunde

Bijbeltekst(en)

De twee getuigen

1Vervolgens kreeg ik een rietstengel als meetstok, met de opdracht: ‘Neem de maten op van Gods tempel en van het altaar, en tel degenen die God daar aanbidden. 2De voorhof buiten de tempel moet je overslaan. Meet die niet op, want hij is bestemd voor de heidenen, die de heilige stad tweeënveertig maanden lang zullen vertrappen. 3Ik zal mijn twee getuigen opdracht geven om te profeteren. Gedurende twaalfhonderdzestig dagen zullen ze dat doen, gehuld in een boetekleed.’ 4Zij zijn de twee olijfbomen en de twee kandelaars die voor de Heer van de wereld staan. 5Als iemand hun kwaad wil doen, komt er vuur uit hun mond, dat hun vijanden verteert; op die manier zal iedereen die hun kwaad wil doen moeten sterven. 6Zij hebben de macht om de hemel te sluiten, zodat er geen regen valt zolang zij profeteren. Ook hebben ze de macht om water in bloed te veranderen. Verder kunnen ze de aarde treffen met alle mogelijke plagen, zo vaak ze maar willen. 7Wanneer zij hun getuigenis hebben afgelegd, zal het beest dat uit de onderaardse diepte opstijgt de strijd met hen aanbinden, hen overwinnen en hen doden. 8Dan liggen hun lijken op het plein van de grote stad die in figuurlijke zin Sodom of Egypte heet, de stad waar ook hun Heer gekruisigd is. 9Gedurende drieënhalve dag komen er mensen uit alle landen en volken, van elke stam en taal, om hun lijken te zien, en zij dulden niet dat ze begraven worden. 10De mensen die op aarde leven juichen om de dood van de twee profeten, en opgetogen sturen ze elkaar geschenken, want die profeten waren een grote kwelling voor hen geweest.

11Maar toen de drieënhalve dag voorbij waren, voer er een levensgeest uit God in hen en kwamen ze weer overeind. Iedereen die hen zag werd doodsbang. 12Er klonk een luide stem uit de hemel, die tegen hen zei: ‘Kom hierboven.’ Toen stegen ze in de wolk op naar de hemel, voor het oog van hun vijanden. 13Op dat moment kwam er een zware aardbeving, die een tiende deel van de stad verwoestte. Zevenduizend mensen werden door de aardbeving gedood, de rest werd door vrees bevangen en begon de God van de hemel eer te bewijzen.

14Het tweede wee is voorbij, maar het derde volgt binnenkort!

Openbaring 11:1-14NBV21Open in de Bijbel

In deze tekst komen veel beelden uit het Oude Testament bij elkaar. Allereerst het beeld van de boeteprofeet, die de mensen oproept om hun gedrag te veranderen. Maar ook Zacharia 4:1-14, waar Zerubbabel, een nakomeling van David, en Jozua, een hogepriester, als olijfbomen worden uitgebeeld. Er worden plagen genoemd, net als in Exodus, en een wolk waarop de getuigen opstijgen naar de hemel, net als Elia. Al die beelden zullen voor de lezers van toen een betekenis hebben gehad. Maar het belangrijkste is dat de getuigen de mensen een laatste kans geven om zich te bekeren.

Wat de getuigen precies zeggen, staat niet in de tekst. Kun jij bedenken wat hun boodschap was? 

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.20.14
Volg ons