Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Een witte steen

Bijbeltekst(en)

12Schrijf aan de engel van de gemeente in Pergamum:

“Dit zegt Hij die het scherpe, tweesnijdende zwaard heeft: 13Ik weet waar u woont, namelijk waar Satans troon staat. U bent mijn naam trouw gebleven en hebt uw geloof in Mij niet verloochend, ook niet toen Antipas, mijn betrouwbare getuige, werd gedood in uw stad, waar ook Satan woont. 14Maar enkele dingen heb Ik tegen u: sommigen houden vast aan de leer van Bileam, die Balak liet weten hoe hij voor de Israëlieten een valstrik moest zetten, waardoor ze vlees dat bij de afgodendienst gebruikt is zouden eten en ontucht zouden plegen. 15Zo is het ook bij u: sommigen houden op dezelfde manier vast aan de leer van de Nikolaïeten. 16Kom toch tot inkeer, anders kom Ik binnenkort naar u toe en zal Ik hen met het zwaard uit mijn mond bestrijden.

17Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt. Wie overwint zal Ik van het verborgen manna geven, en ook een wit steentje waarop een nieuwe naam staat, die niemand kent behalve degene die het ontvangt.”

Openbaring 2:12-17NBV21Open in de Bijbel

De stad Pergamum was een rijke stad in Klein-Azië, het huidige Turkije. Er stonden meerdere tempels, er was een bloeiende handel en er waren plaatsen voor entertainment. De jonge christelijke gemeente van Pergamum bevond zich dus te midden van andersgelovigen. Mensen die vlees dat was geofferd aan afgoden aten en geloofden dat bepaalde seksuele verrichtingen heilzaam waren. De gemeenteleden worden gewaarschuwd daar niet in mee te gaan. Zij moeten aan het geloof en de navolging van Jezus vasthouden. De beloning die zij zullen ontvangen, is treffend: een witte steen waar een nieuwe naam op staat. Een witte steen werd onder meer gebruikt om vriendschap te sluiten, in de rechtspraak om aan te tonen of iemand schuldig bevonden (een zwarte steen) of vrijgesproken werd (een witte steen) en als uitnodiging voor het overwinningsfeest voor de winnende gladiator.

Hoe beleef jij je geloof te midden van andersdenkenden? Hoe houd jij vast aan Jezus’ leer?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.10
Volg ons