Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Door de verdrukking heen

Bijbeltekst(en)

8Schrijf aan de engel van de gemeente in Smyrna:

“Dit zegt Hij die de eerste en de laatste is, die dood was en nu leeft: 9Ik weet van de ellende en de armoede waarin u verkeert, hoewel u rijk bent. Ik weet hoe u belasterd wordt door mensen die zich Joden noemen en het niet zijn, maar bij Satan horen. 10Wees niet bang voor het lijden dat u nog te wachten staat. Sommigen van u zullen door de duivel in de gevangenis worden gegooid, en zo op de proef worden gesteld; tien dagen lang zult u het zwaar te verduren hebben. Wees trouw tot in de dood, dan zal Ik u als lauwerkrans het leven geven.

11Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt. Wie overwint zal van de tweede dood geen schade ondervinden.”

Openbaring 2:8-11NBV21Open in de Bijbel

De brief aan de kerk in Smyrna is heel concreet: er is sprake van moeilijkheden, er worden leugens over de gemeenteleden verteld, sommigen worden gevangengenomen, tien dagen lang zal er geleden worden. Maar wie dit doorstaat, wordt beloond. Jezus zegt dat Hij zelf ook geleden heeft en zelfs gedood is, maar dat is niet het einde. Hij was dood, maar leeft nu. Dat is ook de toekomst en de hoop die de christenen in Smyrna mogen hebben. Zij kunnen gedood worden door mensen, maar zullen worden beloond met het eeuwige leven.

In onze tijd hebben veel mensen als levensmotto ‘YOLO’: You Only Live Once (je leeft maar een keer): haal alles uit het leven wat erin zit. Johannes schrijft juist dat je je leven hier kunt verliezen, maar dat je dan een goede toekomst tegemoet gaat.

Welk levensmotto zou daar bij kunnen horen?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.6
Volg ons