Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Terug naar de bron

Bijbeltekst(en)

1Schrijf aan de engel van de gemeente in Efeze:

“Dit zegt Hij die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt en zich tussen de zeven gouden kandelaars beweegt: 2Ik weet wat u doet, hoe u zich inzet en standhoudt, en dat u boosdoeners niet verdraagt. Zo hebt u mensen die beweren dat ze apostelen zijn, op de proef gesteld en als leugenaars ontmaskerd. 3U bent standvastig en hebt veel verdragen omwille van mijn naam, zonder te verslappen. 4Maar dit heb Ik tegen u: u hebt de liefde van weleer opgegeven. 5Bedenk van welke hoogte u gevallen bent. Kom tot inkeer en doe weer als vroeger. Anders kom Ik naar u toe en neem Ik, als u geen berouw toont, uw kandelaar van zijn plaats. 6Het pleit echter voor u dat u net als Ik de praktijken van de Nikolaïeten verafschuwt.

7Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt. Wie overwint zal Ik laten eten van de levensboom die in Gods paradijs staat.”

Openbaring 2:1-7NBV21Open in de Bijbel

Johannes krijgt van Jezus de opdracht om brieven te schrijven naar zeven kerken. Elke brief eindigt met: ‘Laat de woorden van de heilige Geest goed tot je doordringen.’ Johannes wil dat de christenen in God blijven geloven en naar Hem blijven luisteren. Want wie trouw aan God blijft, wordt beloond. Voor de gemeenteleden in Efeze is het belangrijk dat zij goed zicht houden op wat het goede en wat het kwade is en volhouden om het goede te doen. En daarbij de liefde die zij eerder voor Jezus hadden vasthouden. De liefde voor Jezus is de bron om uit te leven.

Herken jij het gevoel van liefde voor Jezus? Is het nu meer of minder dan toen je voor het eerst bewust ging geloven? Waardoor komt dat?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.8
Volg ons