Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Beestmens 666

Bijbeltekst(en)

11Toen zag ik een tweede beest, dat opkwam uit de aarde. Het had twee hoorns, net als een lam, en het sprak als een draak. 12Voor de ogen van het eerste beest oefende het heel diens macht uit. Het dwong de aarde en alle mensen die erop leefden het eerste beest, dat van zijn dodelijke verwonding genezen was, te aanbidden. 13Het verrichtte indrukwekkende tekenen, het liet voor de ogen van de mensen zelfs vuur uit de hemel neerdalen op de aarde. 14Het wist de mensen die op aarde leven te misleiden door de tekenen die het voor de ogen van het eerste beest kon verrichten. Het droeg hun op een beeld te maken voor het beest dat ondanks zijn steekwond toch leefde. 15Het kreeg de macht om dat beeld leven in te blazen, zodat het beeld van het beest ook kon spreken en ervoor kon zorgen dat iedereen die het beeld niet aanbad, gedood zou worden. 16Verder liet het bij alle mensen, groot en klein, rijk en arm, slaaf en vrije, een merkteken zetten op hun rechterhand of op hun voorhoofd. 17Alleen mensen met dat teken – dat wil zeggen de naam van het beest of het getal van die naam – konden iets kopen of verkopen.

18Hier komt het aan op wijsheid. Laat ieder die inzicht heeft het getal van het beest ontcijferen; er wordt een mens mee aangeduid. Het getal is zeshonderdzesenzestig.

Openbaring 13:11-18NBV21Open in de Bijbel

Het beest waarover we gisteren lazen, wil worden aanbeden. Een tweede beest moet daarvoor zorgen. Het trekt alles uit de kast om de mensen te laten geloven dat het eerste beest hun aanbidding waard is. Propaganda, zouden we dat nu noemen. Wie toch niet onder de indruk is, krijgt de gevolgen te voelen: als je het beest niet aanbidt, doe je niet meer mee in de maatschappij, of word je zelfs gedood. Het is de tactiek van heersers van alle tijden: machtsvertoon aan de ene kant, en vervolging en uitsluiting aan de andere.

In zo’n situatie komt het volgens vers 18 aan op wijsheid. Hoe ziet die wijsheid er concreet uit, volgens jou? 

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.20.14
Volg ons