Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Beestenbende

Bijbeltekst(en)

1Toen zag ik uit de zee een beest opkomen. Het had tien hoorns en zeven koppen; het had een kroon op elke hoorn, en er stonden godslasterlijke namen op zijn koppen. 2Het beest dat ik zag leek op een panter, met poten als van een beer en een bek als de muil van een leeuw. De draak droeg zijn kracht en heerschappij en gezag aan het beest over. 3Een van de koppen van het beest zag eruit alsof hij dodelijk gewond was, maar zijn wond genas. Vol bewondering ging de hele wereld achter het beest aan. 4Iedereen aanbad de draak, omdat hij het beest gezag had gegeven. Ook het beest zelf aanbaden ze, met de woorden: ‘Wie is gelijk aan het beest? Wie kan het tegen hem opnemen?’ 5Het beest kreeg de macht om zijn bek te gebruiken voor grootspraak en godslasteringen, en dat tweeënveertig maanden lang. 6Het opende zijn bek en lasterde God, zijn naam en zijn woning en hen die in de hemel wonen. 7Het mocht de strijd aanbinden met de heiligen en hen overwinnen. Ook kreeg het macht over alle landen en volken, over mensen van elke stam en taal. 8Alle mensen die op aarde leven zullen het beest aanbidden, iedereen van wie de naam niet vanaf het begin van de wereld in het boek van het leven staat, het boek van het lam dat geslacht is.

9Wie oren heeft, moet horen. 10Wie gevangenschap moet verduren, zal in gevangenschap gaan. En wie door het zwaard moet sterven, zal sterven door het zwaard. Hier komt het aan op de standvastigheid en trouw van de heiligen.

Openbaring 13:1-10NBV21Open in de Bijbel

Het beest uit de zee is een bekend Bijbels beeld. Onder de naam ‘Rahab’ of ‘Leviatan’ bedreigt het mensen en daagt het God uit. Maar steeds laat God zien dat zijn macht onvergelijkbaar veel groter is (bijvoorbeeld in Job 26:12, Jesaja 27:1 en 51:9). In Openbaring staat het beest symbool voor mensen en gebeurtenissen in de tijd van Johannes. Zijn lezers zullen meteen aan de Romeinse keizers hebben gedacht. Die keizers claimden titels als ‘Heer’ en ‘God’, die volgens christenen alleen op Christus van toepassing waren. Godslastering dus!

Wat is godslastering volgens jou? Hoe kun je trouw blijven aan God, wanneer je met godslastering te maken krijgt? 

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.9
Volg ons