Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap
Nikolaas Sintobin

Vertrouwen

Bijbeltekst(en)

1Wie in de beschutting van de Allerhoogste woont

en overnacht in de schaduw van de Ontzagwekkende,

2zegt tegen de HEER: ‘Mijn toevlucht, mijn vesting,

mijn God, op U vertrouw ik.’

3Hij bevrijdt je uit het net van de vogelvanger

en redt je van de dodelijke pest,

4Hij zal je beschermen met zijn vleugels,

onder zijn wieken vind je een toevlucht,

zijn trouw is een schild en pantser.

5De verschrikking van de nacht hoef je niet te vrezen,

ook de pijl niet die overdag op je afvliegt,

6noch de pest die rondwaart in het donker,

noch de plaag die toeslaat midden op de dag.

7Al vallen er duizend aan je linkerzijde

en tienduizend aan je rechterhand,

jou zal niets overkomen.

8Open je ogen en zie

hoe wie kwaad doen worden gestraft.

9U bent mijn toevlucht, HEER.

Als je mag wonen bij de Allerhoogste,

10zal het kwaad je niet bereiken,

geen plaag je tent ooit treffen.

11Zijn engelen geeft Hij opdracht

over je te waken waar je ook gaat.

12Op hun handen zullen zij je dragen,

je zult je voet niet stoten aan een steen.

13Leeuw en adder zul je vertrappen,

roofdier en slang vermorzelen.

14‘Ik zal bevrijden wie Mij liefheeft

en beschermen wie met mijn naam vertrouwd is.

15Wie Mij aanroept, geef Ik antwoord,

in de nood zal Ik bij hem zijn.

Ik zal hem bevrijden en met roem overladen,

16hem overvloed van dagen geven.

Ik zal zijn redding zijn.’

Psalmen 91NBV21Open in de Bijbel

‘Ik zal bevrijden wie Mij liefheeft
en beschermen wie met mijn naam vertrouwd is.
Wie Mij aanroept, geef Ik antwoord,
in de nood zal Ik bij hem zijn.
Ik zal hem bevrijden en met roem overladen,
hem overvloed van dagen geven.
Ik zal zijn redding zijn.’ (vers 14-16)

Geloof en vertrouwen gaan hand in hand. Door het hele Oude Testament heen lees je dat Israël, met vallen en opstaan, groeit in vertrouwen in God: dat Hij hen liefheeft en voor hen zorgt. Altijd, wat er ook gebeurt. De voortdurende, biddende terugblik doet het Joodse volk ontdekken dat God trouw is en dat Hij zijn geliefde mensen steeds weer redt.

  • De psalmist zingt over een God die actief zorgdraagt voor wie zich tot Hem richt. Herken je die ervaring? Zo ja, welke vorm neemt ze bij jou aan?
  • Vertrouw jij op God? Zo ja, hoe groot is jouw vertrouwen in Hem?
  • Wat of wie heeft jou in je leven doen groeien in vertrouwen? Wat of wie heeft jouw vertrouwen op de proef gesteld?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.7
Volg ons