Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap
Nikolaas Sintobin

Danken

Bijbeltekst(en)

1Voor de koorleider. Van David, een psalm.

HEER, U kent mij, U doorgrondt mij,

2U weet het als ik zit of sta,

U doorziet van verre mijn gedachten.

3Ga ik op weg of rust ik uit, U merkt het op,

met al mijn wegen bent U vertrouwd.

4Geen woord ligt op mijn tong,

of U, HEER, kent het ten volle.

5U omsluit mij, van achter en van voren,

U legt uw hand op mij.

6Wonderlijk zoals U mij kent,

het gaat mijn begrip te boven.

7Hoe zou ik aan uw aandacht ontsnappen,

hoe aan uw blikken ontkomen?

8Klom ik op naar de hemel – U tref ik daar aan,

lag ik neer in het dodenrijk – U bent daar.

9Al verhief ik mij op de vleugels van de dageraad,

al ging ik wonen voorbij de verste zee,

10ook daar zou uw hand mij leiden,

zou uw rechterhand mij vasthouden.

11Al zei ik: ‘Laat het duister mij opslokken,

het licht om mij heen veranderen in nacht,’

12ook dan zou het duister voor U niet donker zijn –

de nacht zou oplichten als de dag,

het duister helder zijn als het licht.

13U was het die mijn nieren vormde,

die mij weefde in de buik van mijn moeder.

14Ik loof U om het ontzaglijke wonder van mijn bestaan,

wonderbaarlijk is wat U gemaakt hebt.

Ik weet het, tot in het diepst van mijn ziel.

15Toen ik in het verborgene gemaakt werd,

kunstig geweven in de schoot van de aarde,

was mijn wezen voor U geen geheim.

16Uw ogen zagen mijn vormeloos begin,

alles werd in uw boekrol opgetekend,

aan de dagen van mijn bestaan ontbrak er niet één.

Psalmen 139:1-16NBV21Open in de Bijbel

Ik loof U om het ontzaglijke wonder van mijn bestaan,
wonderbaarlijk is wat U gemaakt hebt.
Ik weet het, tot in het diepst van mijn ziel. (vers 14)

Christenen geloven dat God een scheppende God is. Niet enkel bij de oorsprong van het heelal, maar voortdurend. Ook nu, hier, vandaag. God is de dragende kracht van het bestaan. Ook van mijn leven. Vaak anders dan ik verwacht of gehoopt had. Beter.

  • Waar weet jij je bemind, aanvaard, gezien, gedragen? Wat in jouw leven heeft je doen groeien, heeft schoonheid en goedheid in jou naar boven gehaald? Grote dingen net zo goed als de kleine dingen. Mogelijk ook moeilijke of pijnlijke ervaringen.
  • Ben je daar dankbaar voor?
  • Breng je die dankbaarheid in verband met God? Zo ja, waarom?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons