Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap
Nikolaas Sintobin

Verlangen

Bijbeltekst(en)

1Een psalm van David, toen hij in de woestijn van Juda was.

2God, U bent mijn God, U zoek ik,

naar U smacht mijn ziel,

naar U hunkert mijn lichaam

in een dor en dorstig land, zonder water.

3In het heiligdom heb ik U gezien,

uw macht en majesteit aanschouwd.

4Uw liefde is meer dan het leven,

mijn lippen zingen uw lof.

5U wil ik prijzen, mijn leven lang,

roepend uw naam, de handen geheven.

6Dan wordt mijn ziel verzadigd met uw overvloed,

jubel ligt op mijn lippen, mijn mond zal U loven.

7Liggend op mijn bed denk ik aan U,

wakend in de nacht prevel ik uw naam.

8U bent altijd mijn hulp geweest,

ik juich in de schaduw van uw vleugels.

9Ik ben aan U gehecht, met heel mijn ziel,

uw rechterhand houdt mij vast.

Psalmen 63:1-9NBV21Open in de Bijbel

God, U bent mijn God, U zoek ik,
naar U smacht mijn ziel,
naar U hunkert mijn lichaam
in een dor en dorstig land, zonder water. (vers 2)

Mensen zijn wezens van verlangen. Het woord verlangen vooronderstelt dat vervulling mogelijk is. Verlangen heeft iets eindeloos. Het blijft maar doorgaan. Naarmate het wordt vervuld, wordt het sterker. Het verlangen raakt aan onze diepste drijfveren. Geen wonder dat verlangen in verband wordt gebracht met God.

  • Waar verlang jij naar? Wat brengt jou tot leven? Waarnaar ben jij op zoek, steeds weer?
  • Geef jij dat verlangen de plaats die het toekomt? Neem je het serieus?
  • Breng jij jouw honger en dorst in verband met God?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons