Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Zicht op Betlehem

Bijbeltekst(en)

1Uit jou, Betlehem in Efrata,

te klein om tot Juda’s geslachten te behoren,

uit jou komt iemand voort die voor Mij over Israël zal heersen.

Zijn oorsprong ligt in lang vervlogen tijden,

in de dagen van weleer.

2Totdat de vrouw die zwanger is haar kind heeft gebaard,

worden zijn broeders aan hun lot overgelaten.

Daarna zullen wie er nog over zijn

terugkeren naar de andere Israëlieten.

3Hij zal aantreden en hen als een herder weiden,

bekleed met de macht van de HEER, zijn God,

met de majesteit van diens verheven naam.

Zij zullen veilig wonen,

want hij zal heersen tot aan de einden der aarde,

4en hij brengt vrede.

Wanneer Assyrië ons land binnenvalt

en zijn voet in onze paleizen zet,

zullen wij zeven herders doen opstaan,

ja acht vorsten uit mensen gekozen.

5Met het zwaard zullen zij Assyrië kaalslaan,

met getrokken dolk Nimrod vernietigen.

Hij zal ons bevrijden van Assyrië

wanneer het ons land binnenvalt

en onze grenzen overschrijdt.

Micha 5:1-5NBV21Open in de Bijbel

Niemand hield het voor mogelijk: uit de kleine stad Betlehem zal volgens Micha een groot leider voortkomen. Iemand die een einde maakt aan de overheersing. Iemand die vrede zal brengen in de hele wereld. Eén keer eerder was er uit Betlehem een grote leider gekomen: David, de koning die het kleine en onbelangrijke volk Israël groot had gemaakt. De profeet hoopt dat die tijd zal terugkomen. En dan niet alleen voor Israël, maar voor alle volken Als God dat wil, gebeurt het ook.  

In Matteüs 2:4 en 5 worden deze woorden weer genoemd. Hier wordt gezegd dat deze woorden gaan over de geboorte van Jezus. 

Waarom zegt Matteüs dit, volgens jou? 

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.16
Volg ons